Gå til hovedinnhold

Skottelus og torskelus


skottelus, lakselus og torskelus

Tre vanlige fiskelus i norske farvann: Torskelus til venstre (hunn og hann), lakselus (hunn og hann) og skottelus (hunn med egg og hann). Hos torskelusen er hannen størst, mens dette er motsatt hos de andre artene.

Fotograf: Lars Hamre

Lakselusa har to "fettere" som gjerne er å finne på andre fiskearter i sjøen.

Mange fisk har lus, som samlet kan betegnes som fiskelus. Noen av disse er artsspesifikke og vi kan bare finne dem på én eller noen få arter. Eksempler på dette er lakselusa som bare infiserer fisk i laksefamilien. I Norge omfatter det laks, sjøørret og røye, pluss oppdrettet regnbueørret.

Likner på lakselus

Torskelus kan man tilsvarende bare finne på fisk fra torskefamilien.

torskelus
Torskelus på torsk. Voksen holus med eggstrenger. Legg også merke til det lille stadiet av lus rett under hoen. Denne lusen er ikke identifisert til art. Fotograf Bjørnar Skjold / HI.  

Disse lusene ser relativt like ut (sammenlign dette bildet med bildet av alle tre lusearter øverst). Ofte er det enklere å bestemme lusearten ved å se på hvilken fisk den sitter på. Vil man være helt sikker på hvilken lus man har, må man ha gode bilder, helst av voksne individer av begge kjønn. Alternativt må dyret innsamles på sprit og artsbestemmes ved bruk av genetiske metoder.

Men det finnes også fiskelus som ikke er så kresne "i matveien". Et eksempel på dette er skottelusa som er funnet på mange ulike fiskearter, som rognkjeks, sild og lodde, men også på fisk fra lakse- og torskefamilien.

Torsk fanget i Troms med blandet luseinfeksjon i munnen
Torsk fanget i Troms med blandet luseinfeksjon i munnen. Lusen er ikke identifisert med sikkerhet til art, men det er høyst sannsynlig skottelus i tillegg til enkelte torskelus. Foto innsendt av Åge C. Heimland.

Skottelusa er lite kresen

Skottelus er mindre enn både lakselus og torskelus og er mer vanlig i Nord-Norge. Skottelusa kan i større grad enn lakselusa hoppe mellom fisk, og kan også spre smitte mellom villfisk og oppdrettsfisk.

En oppdretter kan for eksempel oppleve høyere nivåer av denne lusa på laksen sin etter innsig av sild eller lodde.