Gå til hovedinnhold

Algelabben i Flødevigen

Utstyr:

  • Mikroskop
  • Håver for prøvetakning
  • Flowcam

Kompetanse: taksonomiske analyser av planteplankton

Arbeidsfelt

  • Overvåkning av skadelige alger
  • Økokyst
  • Kystovervåkning
  • Havovervåkning