Gå til hovedinnhold

Tema: Springer

Kvitnos og kvitskjeving omtales i dagligtale som springere. Det er fordi mange av artene i delfinfamilien ligner hverandre, også i atferd. De kan være vanskelig å skille fra hverandre når en ikke har dem på nært hold.

Kvitnosen, som er langt den vanligste å se, regnes for å være knyttet til sokkelområder, mens kvitskjevingen er vanligst mot dyphavet.

Springere er vidt utbredt hos oss, og utgjør i størrelsesorden 100 000 individer totalt i norske farvann.