Gå til hovedinnhold

Tema: Merket kongekrabbe


HI 012320

Kongekrabben har vandret langs norskekysten og etablert seg i hele Øst-Finnmark, men finnes også i varierende mengder vest for Nordkapp.

Fotograf: Erik Olsen / Havforskningsinstituttet

Ved å gjennomføre en systematisk og årlig merking av kongekrabbe får vi økt kunnskap om arten og dens vandringer. Vi får blant annet informasjon om vekstmønsteret, vandringshastigheten og i hvilken retning den vandrer.

Det har blitt merket kongekrabbe siden 1994 i norske farvann, og hittil er over 25 000 individer merket. Den første kongekrabben i Norge ble fanget i Varanger i januar 1977, 16 år etter at den ble satt ut i Murmanskfjorden av sovjetiske forskere. Denne introduserte krabbearten har siden, sakte, men sikkert, vandret langs norskekysten og etablert seg i hele Øst-Finnmark, men finnes også i varierende mengder vest for Nordkapp.

Havforskningsinstituttet er avhengig av din hjelp for at merkeforsøkene på kongekrabbe skal være vellykket.

Har du fått merket kongekrabbe?

  • Noter merkenummer og merkets utseende. Eksempelvis: T-bar-merke eller gult klistremerke
  • Fangstdato og fangstposisjon
  • Kjønn og skallengde

Alle krabber under minstemålet på 130 mm slippes ut igjen med merket på i det kvoteregulerte området (øst for Nordkapp), mens det er et utslippsforbud for alle størrelser og kjønn av krabben vest for Nordkapp.

Merket hel krabbe.

Informasjon om merket krabbe sendes til:

Havforskningsinstituttet, Avdeling Tromsø
v/ Maria Jenssen
Framsenteret
Postboks 6606 Langnes, 9296 Tromsø

Konvolutten merkes ”Kongekrabbemerke”

Oppgi navn og adresse slik at vi kan sende informasjon om krabben(e) du fanget.

Disse merkene brukes på kongekrabbe

Tradisjonelle merker
De mest brukte merkene er de som vi populært kaller for T-bar-merke eller "klistremerke" (se bilde). På merkene er det notert et nummer, i noen tilfeller sammen med én eller flere bokstaver. Vanligvis vises også navnet til utsenderen på Spagetti-merkene (f.eks. Havforskningsinstituttet). Vi er interesserte i å få all denne informasjonen om merket slik at vi med sikkerhet kan finne frem tilhørende data om den aktuelle krabben. T-bar-merkene festes på krabbens bakpart, like under skallet. Merket festes her for at det ikke skal falle av under krabbens skallskifte. Dette er flerårige merker. ”Klistremerkene" er klistret til krabbens skall, og vil forsvinne ved skallskifte. Dette er typiske ettårige merker.

Merker som er brukt i kongekrabbemerking.

Russiske forskere merker også kongekrabbe. Disse merkene kan være forskjellig fra de norske merkene. Vi ber likevel om at også disse merkene rapporteres, slik at vi kan videreføre informasjonen.

Minstemålet på kongekrabbe er 130 mm, og denne lengden måles fra øyekrok (høyre eller venstre side av spydet) til midterste del av krabbens bakpart.

Slik måles lengden på kongekrabben. Dette kalles ryggskjoldlengde, og alle krabber under 130 mm målt på denne måten er under minstemål.

Kjønnsmodne hunnkrabber bærer på svart eller brun rogn i 11 måneder, men det sikreste kjennetegnet er at hannkrabben har en symmetrisk bakkroppflik som er brettet under buken.


Hannkrabbe


Hunnkrabbe

Kongekrabbe hann med "spiss" symmetrisk bakkroppflik.

Kongekrabbe hunn med rundere bakkroppflik.