Gå til hovedinnhold

Tema: Merkede arter

Havforskningsinstituttet har en rekke prosjekter hvor merking av ulike fiskearter inngår. Merkene inneholder data om blant annet temperaturen i sjøen, hvor dypt fisken har svømt og hvor mye den har vokst siden den ble merket.

Har du fått merket fisk eller krabbe? Om du finner en fisk eller krabbe med ett av Havforskningsinstituttets merker, vil vi svært gjerne vite om det. 

Klikk inn på den arten du har fått og les hva du må gjøre. Kanskje får du finnerlønn?

Kreps med gult merke på undersiden.jpg

Merket sjøkreps

Havforskningsinstituttet har merket sjøkreps i Frohavet ved Frøya siden 2019.

kj_moden_laks_Foto Helen Petersen_kontakt Ø_Skaala.wide_medium.jpg

Merket laks

Har du vært så heldig å få en laks med et merke festet til ryggfinnen? Fisken du har fått er satt ut for å kartlegge overlevelse og vandring til rømt oppdrettslaks.

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\HI-012320.jpg

Merket kongekrabbe

Ved å gjennomføre en systematisk og årlig merking av kongekrabbe får vi økt kunnskap om arten og dens vandringer. Vi får blant annet informasjon om vekstmønsteret, vandringshastigheten og i hvilken retning den vandrer.

Merket torsk

Merket torsk

Havforskningsinstituttet har flere merkeprosjekter på torsk som er satt ut ulike steder i landet.

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\HI-038706.jpg

Merket hummer

For å få kunnskap om dei norske hummarbestandane og korleis dei utviklar seg, vert det gjennomført ein del merkeforsøk. Det er viktig at dei som fangar merkt hummar melder attende til Havforskingsinstituttet. Merkt hummar frå Skagerrak-området skal rapporterast til Forskingsstasjonen Flødevigen. Merkt hummar frå kysten av Sørvest-Noreg skal meldast til instituttet i Bergen.

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\HI-008370.jpg

Merket kveite

Forskerne vet lite om kveitas vandring, vekst og døgnrytme. Får du en merket kveite kan du hjelpe forskerne å finne ut mer.

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\HI-018251.jpg

Merket blåkveite

Havforskningsinstituttet har de siste årene merket og satt ut flere tusen blåkveite av ulik størrelse. Hensikten er å få mer kunnskap om bestandens atferd, vandring, vekst og livslengde.