Gå til hovedinnhold

Tema: Merket kveite


HI 008370

Måling av kveite.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Forskerne vet lite om kveitas vandring, vekst og døgnrytme. Får du en merket kveite kan du hjelpe forskerne å finne ut mer.

For eksempel vet vi ikke hvor store vertikale og horisontale vandringer kveita kan gjennomføre. Hvor ofte spiser den og når på døgnet? Oppfører hunn- og hannfisk seg ulikt? Spørsmålene er mange, og forhåpentligvis kan merkene hjelpe oss å få svar på noe av det vi lurer på.

Har du fått en merket kveite?

  • Noter dato, fangstposisjon og dyp, samt redskap den ble fanget med
  • Fjern merket fra fisken og rapporter om eventuelle sårskader
  • Mål fiskens lengde, bestem kjønn og ta ut øresteinene/kvannsteinene Send merket, øresteinene og informasjon om fisken

Til
Havforskningsinstituttet

v/ Kathrine Michalsen
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen

Oppgi navn, adresse og kontonummer, da vil du få finnerlønn og informasjon om fisken og prosjektet.

Finnerlønn

Konvensjonelle merker: Skrapelodd

Satellittmerker: 500 kr

Disse merkene brukes på kveite

Satellittmerker
Kalles også pop-up-tags. Disse merkene registrerer temperatur, dyp og endringer i lysintensitet hvert 2. minutt. Merkene vil kunne være festet til fisken i opptil ett år. Ved et fastsatt tidspunkt vil en mekanisme føre til at selve merket frigjøres fra fisken og stiger opp til overflaten, mens fisken fortsetter å svømme i sjøen som før. Merkene vil så sende maksimums- og minimumsverdier av de innsamlede dataene hver 12. time til en Argos-satellitt som sender dataene videre til oss. Hvis vi skal få tak i alle data som merket registrerer, er vi avhengige av at merket blir funnet og sendt tilbake til oss.

Foreløpig er satellittmerker bare brukt på kveite.

For å sikre oss at vi får inn så mye informasjon som mulig angående vandringsmønster, vil kveita også bli merket med et tradisjonelt fiskemerke. På den måten håper vi at hvis kveita en gang blir fanget, vil fiskerne ta kontakt med oss slik at vi kan ta ytterligere prøver av hver enkelt fisk.

Tradisjonelle merker
Det som kjennertegner disse merkene er at det står et nummer og en adresse på merkene. De lagrer altså ingen informasjon, men fungerer som en identifikasjon av fisken. Merkene vil gi informasjon om posisjon for utsetting og gjenfangst. Hvis fiskens lengde måles og øre-/kvannsteinene tas ut, vil vi også kunne si noe om vekst, alder, alder ved kjønnsmodning og hvor mange ganger fisken har gytt tidligere.

Konvensjonelle merker finnes i flere ulike typer, men alle har nummer og adresse. Disse merkene blir også brukt på torsk, breiflabb og blåkveite.