C:\Users\a22905\Documents\Nye marine ressurser til mat og for\HI-033837.jpg
Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Mesopelagiske organismer – fisk, krepsdyr, maneter og blekkspruter som lever i havet mellom 200 og 1000 m dybde – er antatt å være en av verdens største ubrukte ressurser.

Den er rik på blant annet langkjedede marine omega-3-fettsyrer og protein av høy kvalitet til bruk som mat og fôr.

Det er viktig å kunne dokumentere nivåer av uønskede stoffer i nye marine ressurser før en eventuell næringsutvikling kommer på plass. Havforskningsinstituttet er i gang, og i 2018 ble det gjennomført analyser av innholdet av fremmedstoffer og noen andre stoffer med potensielt negative helseeffekter i tre arter av mesopelagisk fisk fra Norskehavet og Sognefjorden (se rapport fra Wiech et al 2018 her). Overvåking og kartlegging av mesopelagiske ressurser er et prioritert område for Havforskningsinstituttet.

Les mer om mesopelagiske organismer på egne temasider.