C:\Users\a22905\Documents\Nye marine ressurser til mat og for\HI-001990.jpg
Fotograf: Terje van der Meeren / Havforskningsinstituttet

Raudåte (Calanus finmarchicus) eller hoppekreps er et dyreplankton som lever i ca. ett år. Arten lever i Norskehavet.