Gå til hovedinnhold

Stichopus tremulus sjøpølse

Rødpølse (Parastichopus tremulus).

Fotograf: Erling Svensen

I Asia og spesielt i Kina finnes det en lang tradisjon for å spise sjøpølse, og den har også blitt brukt i tradisjonell kinesisk medisin.

Sjøpølse inneholder mye protein og lite fett. Sjøpølsen er kostbar, og stor etterspørsel har resultert i at mange arter allerede er overfisket.

I norske farvann er det også arter som har stort potensial som sjømat, hovedsakelig rødpølse (Parastichopus tremulus) og brunpølse (Cucumaria frondosa). Brunpølse blir allerede fisket kommersielt i større omfang i Canada. Havforskningsinstittet skal jobbe med å finne ut om sjøpølser er egnet som mat med hensyn til fremmedstoffer og næringsverdi.