C:\Users\a22905\Documents\Nye marine ressurser til mat og for\HI-039377.jpg
Fotograf: Odd-Børre Humborstad / Havforskningsinstituttet

Snøkrabbe har allerede lenge vært ettertraktet som sjømat der den opprinnelig var utbredt. I Barentshavet begynte fisket etter snøkrabbe i 2012, etter at det første individet ble oppdaget i 1996.

Krabber har en tendens til å samle opp miljøgifter i brunmaten, og det har vist seg at giften også kan lekke ut i klør og bein under koking og tining (Wiech et. al. 2017). Derfor er det viktig å få oversikt over innholdet av fremmedstoffer i snøkrabbe og hvordan det påvirkes av forskjellige behandlingsmetoder.

Les mer om snøkrabben på egen temaside om arten.