Gå til hovedinnhold

Utbredelseskart

Utbredelseskart viser geografisk fordeling av fisk (1 år og eldre) i august-september.

Pelagiske fiskearter

Fargeintensiteten viser estimert fisketetthet (tonn per nautisk mil). Kartene lages av B. Røttingen og J. Alvarez (Havforskningsinstituttet).

Bunnfiskarter

Diameteren på sirkel viser fangst (kilogram) per tauet distanse (nautisk mil), mens krys viser stasjoner uten fangst. Kartene lages av D. Prozorkevich og P. Murashko (PINRO).