Gå til hovedinnhold

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Resultat: (2)kvamme.jpg

Fordøyingsenzymer i lakselus

Bjørn Olav Kvamme disputerte fredag 23. september for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga "Trypsins from the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis Crustacea, Copepoda)"rasmus_skern_150.jpg

Proteinnedbrytande enzymer frå lakselus

Cand. scient Rasmus Skern disputerte 25. november 2005 for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Trypsin and trypsin-like peptidases from Lepeophtheirus salmonis".