Gå til hovedinnhold

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Resultat: (10)Fiskeprøve med reker og småfisk fra lavere trofisk nivå

Arsen-spesiering i nye marine ressurser

Jojo Tibon disputerer 9. desember 2022 for ph.d.-graden ved Danmarks Tekniske Universitetet (DTU) i Lyngby, København, med avhandlingen “Development of analytical methods for arsenic speciation and their application to novel marine feed resources”. 
 Stillehavsøsters

Norovirus i stillehavsøsters

Sarah Marie Stoppel disputerer 21. november 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Norovirus in Pacific Oysters».Laksefôr

Essensielle fettsyrer i laksefôr

Chandrasekar Selvam disputerer 30. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Dietary fatty acids and their ratio: impact on Atlantic salmon health, mineral status and intestinal lipid transport».Oppdrettslaks.

Omega-3- og omega-6-fettsyrer i fôret til laksen – hva så?

Bjørg Kristine Hundal disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 28. juni 2022 med avhandlingen «Optimisation of dietary n-3 and n-6 fatty acids for a robust Atlantic salmon (Salmo salar)».Torskelarve

Overlevelse for tidlige livsstadier av nordøstarktisk torsk

Clarissa Akemi Kajiya Endo ved Havforskningsinstituttet forsvarte avhandlingen "Tidlige livsstadier av nordøstarktisk torsk under ulike klima- og demografiske bestandsforhold" for ph.d.-graden ved Institutt for biovitenskap, UiO, den 16. juni 2022.Mor med barn på fanget - på kontroll i mor og barn-prosjektet

Jodmangel hos sårbare grupper i Norge

Synnøve Næss disputerer 24. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Maternal and infant iodine nutrition and thyroid function».FluorescentSalmonLouse

Belysning av planktoniske lakselusstadier

Cameron Thompson disputerer 17. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «The salmon louse larval black box: Evaluating fecundity and enumerating planktonic stages with an aquaculture management perspective».en tegning som viser fisk, planter, fugler og aktiviteter i økosystemet i Barentshavet

Variasjon i Barentshavet sitt økosystem og responsen på menneskeinduserte stressfaktorar

Elliot Sivel disputerte den 22. april 2022 ved UiT Norges arktiske universitet med avhandlinga «Investigating the drivers of the Nordic Seas food-web dynamics using Chance and Necessity modelling».
Småskala fiskebåter ved kai i Ghana

Små fisk med stor betydning

Astrid Elise Hasselberg disputerer 7. april 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Nutrients and contaminants in processed small indigenous fish species from Ghana".Gelémakrell-parasitten Kudoa thyrsites (10 µm)

Ny kunnskap om gelémakrell-parasitten Kudoa thyrsites

Lucilla Giulietti disputerer 16.03.22 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Soft flesh-inducing species of the Kudoa thyrsites complex: new insight into the diversity and fish host infection characteristics, with special emphasis on Northeast Atlantic mackerel».