Gå til hovedinnhold

Doktorgrader

Oversikt over doktorgradsdisputaser ved Havforskningsinstituttet.

Resultat: (7)Vera med Klebsiella pneumomiae-prøver

Kloakkovervåkning avslører avføringens hemmeligheter

Vera Radisic disputerer 21. mai 2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sewage as a source of population-based surveillance and dissemination of antimicrobial resistance in the marine environment".Mari lyser etter nyklekte CRISPR-lakselarver i klekkeriet på Matre.

Bruk av CRISPR-baserte genredigeringsverktøy i laks

Mari Torsdotter Raudstein disputerer 15. mai 2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Application of CRISPR-based gene editing tools in Atlantic salmon".prøveflaske for innsamling av eDNA

Integrering av miljø-DNA i marin forvaltning

Gledis Guri holder tirsdag 14. mai 2024 prøveforelesning og disputerer for doktorgraden i naturvitenskap ved NFH, UiT, med avhandlingen "Integrating environmental DNA into marine management - Non-invasive surveillance tools for biomonitoring".Calanus finmarchicus

Kan seismiske undersøkelser påvirke dyreplankton?

Emilie Hernes Vereide forsvarer avhandlingen "The Effects of Seismic Surveys on Marine Zooplankton" for ph.d.-graden ved Institutt for biovitenskap, UiO, den 8. mai 2024.lodde (Mallotus villosus)

Effektivt rammeverk for simulering av romlig adferd til lodde i Barentshavet

Salah Alrabeei disputerer 16. april 2024 for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlingen “A Computational Framework for Simulating and Modeling Migrations of the Barents Sea Capelin”.svarte soldatfluelarver

Insektmel i fiskefôr – helse, kvalitet og fordøyelighet

Gopika Radhakrishnan disputerer 9. februar 2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Digestibility and functionality of black soldier fly larvae meal in Atlantic salmon feeds".En berggylt som holdes i en hånd

Kan dietten påvirke immunsystemets utvikling hos berggylt?

Angela Etayo disputerer 19. januar 2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Development of the adaptive immune system in ballan wrasse (Labrus bergylta) and the impact of different start-feed diets".