Gå til hovedinnhold

Trygg og sunn sjømat


Tallerken med kveite og grønnsaker

Kveitelunsj

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / HI

I forskningsprogrammet trygg og sunn sjømat fokuserer vi på forskning, overvåkning og rådgivning knyttet til å dokumentere mattrygghet og den samlede helseeffekten av å spise sjømat.

Vi forsker på og overvåker norsk sjømat for å øke kunnskapen om innholdet av næringsstoffer og uønskede stoffer i sjømaten. Ved hjelp av ulike modellsystemer studerer vi også samspillet mellom uønskede stoffer og næringsstoffer. For forbrukere, næring og forvaltning er det viktig å vite hvilke helseeffekter inntak av sjømat har og hvilken betydning sjømat har i kostholdet vårt. Vår kunnskap bidrar til nytte- risikovurderinger og utforming av anbefalinger og advarsler knyttet til å spise sjømat nasjonalt og internasjonalt.

Tematisk er forskningsaktiviteten fordelt på følgende kulepunkter:

 • Gjennomføre risikobasert overvåking av næringsstoffer og uønskede stoffer i sjømat og nye marine ressurser i relasjon til marint miljø og klima, og trygg og sunn sjømat. Analysedataene er åpent tilgjengelig for alle i vår Sjømatdatabase
 • Den samlede effekten av sjømat på ernæringsstatus og helse.
 • Utvikle målbare kriterier for bærekraftig sjømat for rådgiving om bærekraftig kosthold og bærekraftige matsystemer nasjonalt og internasjonalt, og bidra med kunnskap knyttet til betydningen av trygg og sunn sjømat i et variert og bærekraftig kosthold. 
 • Mat og ernæringssikkerhet, herunder sekretariatsfunksjon for det Globale handlingsnettverket under FNs Ernæringstiår som ledes av Nærings- og fiskeridepartementet på vegne av regjeringen.
HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Thu, 23 May 2024 12:38:17 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Trygg og sunn sjømat | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Trygg og sunn sjømat


Tallerken med kveite og grønnsaker

Kveitelunsj

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / HI

I forskningsprogrammet trygg og sunn sjømat fokuserer vi på forskning, overvåkning og rådgivning knyttet til å dokumentere mattrygghet og den samlede helseeffekten av å spise sjømat.

Vi forsker på og overvåker norsk sjømat for å øke kunnskapen om innholdet av næringsstoffer og uønskede stoffer i sjømaten. Ved hjelp av ulike modellsystemer studerer vi også samspillet mellom uønskede stoffer og næringsstoffer. For forbrukere, næring og forvaltning er det viktig å vite hvilke helseeffekter inntak av sjømat har og hvilken betydning sjømat har i kostholdet vårt. Vår kunnskap bidrar til nytte- risikovurderinger og utforming av anbefalinger og advarsler knyttet til å spise sjømat nasjonalt og internasjonalt.

Tematisk er forskningsaktiviteten fordelt på følgende kulepunkter:

 • Gjennomføre risikobasert overvåking av næringsstoffer og uønskede stoffer i sjømat og nye marine ressurser i relasjon til marint miljø og klima, og trygg og sunn sjømat. Analysedataene er åpent tilgjengelig for alle i vår Sjømatdatabase
 • Den samlede effekten av sjømat på ernæringsstatus og helse.
 • Utvikle målbare kriterier for bærekraftig sjømat for rådgiving om bærekraftig kosthold og bærekraftige matsystemer nasjonalt og internasjonalt, og bidra med kunnskap knyttet til betydningen av trygg og sunn sjømat i et variert og bærekraftig kosthold. 
 • Mat og ernæringssikkerhet, herunder sekretariatsfunksjon for det Globale handlingsnettverket under FNs Ernæringstiår som ledes av Nærings- og fiskeridepartementet på vegne av regjeringen.
HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Thu, 23 May 2024 12:38:24 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Trygg og sunn sjømat | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Trygg og sunn sjømat


Tallerken med kveite og grønnsaker

Kveitelunsj

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / HI

I forskningsprogrammet trygg og sunn sjømat fokuserer vi på forskning, overvåkning og rådgivning knyttet til å dokumentere mattrygghet og den samlede helseeffekten av å spise sjømat.

Vi forsker på og overvåker norsk sjømat for å øke kunnskapen om innholdet av næringsstoffer og uønskede stoffer i sjømaten. Ved hjelp av ulike modellsystemer studerer vi også samspillet mellom uønskede stoffer og næringsstoffer. For forbrukere, næring og forvaltning er det viktig å vite hvilke helseeffekter inntak av sjømat har og hvilken betydning sjømat har i kostholdet vårt. Vår kunnskap bidrar til nytte- risikovurderinger og utforming av anbefalinger og advarsler knyttet til å spise sjømat nasjonalt og internasjonalt.

Tematisk er forskningsaktiviteten fordelt på følgende kulepunkter:

 • Gjennomføre risikobasert overvåking av næringsstoffer og uønskede stoffer i sjømat og nye marine ressurser i relasjon til marint miljø og klima, og trygg og sunn sjømat. Analysedataene er åpent tilgjengelig for alle i vår Sjømatdatabase
 • Den samlede effekten av sjømat på ernæringsstatus og helse.
 • Utvikle målbare kriterier for bærekraftig sjømat for rådgiving om bærekraftig kosthold og bærekraftige matsystemer nasjonalt og internasjonalt, og bidra med kunnskap knyttet til betydningen av trygg og sunn sjømat i et variert og bærekraftig kosthold. 
 • Mat og ernæringssikkerhet, herunder sekretariatsfunksjon for det Globale handlingsnettverket under FNs Ernæringstiår som ledes av Nærings- og fiskeridepartementet på vegne av regjeringen.
HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Thu, 23 May 2024 12:38:28 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Trygg og sunn sjømat | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Trygg og sunn sjømat


Tallerken med kveite og grønnsaker

Kveitelunsj

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / HI

I forskningsprogrammet trygg og sunn sjømat fokuserer vi på forskning, overvåkning og rådgivning knyttet til å dokumentere mattrygghet og den samlede helseeffekten av å spise sjømat.

Vi forsker på og overvåker norsk sjømat for å øke kunnskapen om innholdet av næringsstoffer og uønskede stoffer i sjømaten. Ved hjelp av ulike modellsystemer studerer vi også samspillet mellom uønskede stoffer og næringsstoffer. For forbrukere, næring og forvaltning er det viktig å vite hvilke helseeffekter inntak av sjømat har og hvilken betydning sjømat har i kostholdet vårt. Vår kunnskap bidrar til nytte- risikovurderinger og utforming av anbefalinger og advarsler knyttet til å spise sjømat nasjonalt og internasjonalt.

Tematisk er forskningsaktiviteten fordelt på følgende kulepunkter:

 • Gjennomføre risikobasert overvåking av næringsstoffer og uønskede stoffer i sjømat og nye marine ressurser i relasjon til marint miljø og klima, og trygg og sunn sjømat. Analysedataene er åpent tilgjengelig for alle i vår Sjømatdatabase
 • Den samlede effekten av sjømat på ernæringsstatus og helse.
 • Utvikle målbare kriterier for bærekraftig sjømat for rådgiving om bærekraftig kosthold og bærekraftige matsystemer nasjonalt og internasjonalt, og bidra med kunnskap knyttet til betydningen av trygg og sunn sjømat i et variert og bærekraftig kosthold. 
 • Mat og ernæringssikkerhet, herunder sekretariatsfunksjon for det Globale handlingsnettverket under FNs Ernæringstiår som ledes av Nærings- og fiskeridepartementet på vegne av regjeringen.