Dyphavsarter og bruskfisk

 • Chimaera monstrosa 2014_n.jpg

  Havmus (Chimaera monstrosa).

  Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet
 • HI-013978.jpg

  Havmus i Hardangerfjorden.

  Fotograf: HI / EPIGRAPH

Forskningsgruppen arbeider med høstbare ressurser og økologi i dype kontinentalsokkelområder og i dyphavet, samt med bruskfisk i alle områder og dyp.

Arbeidet vårt omfatter:

 • Overvåking og tilstandsvurdering for dyphavsarter og bruskfisk i norske farvann og internasjonalt, dessuten økosystemkonsekvenser av dypvannsfiskerier.
 • Grunnleggende populasjons- og økosystemstudier i dypområdene.
 • Rådgivning til nasjonal og internasjonal fiskeri- og naturforvaltning utarbeidet i arbeidsgrupper i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) og andre internasjonale rådgivningsfora.

Til gruppens ansvarsområde ligger bl.a. følgende arter og faunakomponenter:

 • Blåkveite
 • Kveite
 • Snabeluer
 • Vanlig uer
 • Vassild
 • Skolest
 • Isgalt
 • Lange
 • Brosme
 • Bruskfisk (hai, skater, havmus)
 • Meso- og bathypelagisk fisk (lysprikkfisk, laksesild o.a.)

Les mer om artene her: https://www.hi.no/hi/temasider/arter