Gå til hovedinnhold

Bentiske ressurser og prosesser


Fotografi fra havbunnen med taskekrabbe, sjøstjerne og kråkebolle.

Taskekrabbe (Cancer pagurus) i habitat på havbunnen.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Bentiske ressurser og prosesser har som mål å frembringe kunnskap om organismer og økosystemer knyttet til havbunnen og levere rådgivning på dette feltet basert på en oppdatert vitenskapelig basis.

Hovedarbeidsområder

 • Optimal og bærekraftig forvaltning av skalldyr
 • Effekter av fiskeri på økosystemer
 • Effekter av havbruk, oljeutvinning, gruveaktivitet på naturlige økosystemer
 • Havbeite, skalldyr
 • Økologiske effekter og spredning av introduserte bentiske arter

Ressurser

Faggruppen har ca. 40 tilsatte (forskere, teknikere, stipendiater og studenter) fordelt på Havforskningsinstituttets avdelinger i Tromsø, Bergen, Austevoll og Flødevigen. Gruppen har et bredt nettverk til universitets- og sektorforskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Nøkkelord
Reke, kongekrabbe, hummer, sjøkreps, kamskjell, amerikansk hummer, snøkrabbe, taskekrabbe, svamper, akvakultureffekter.

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Sat, 20 Apr 2024 04:36:22 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Bentiske ressurser og prosesser | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Bentiske ressurser og prosesser


Fotografi fra havbunnen med taskekrabbe, sjøstjerne og kråkebolle.

Taskekrabbe (Cancer pagurus) i habitat på havbunnen.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Bentiske ressurser og prosesser har som mål å frembringe kunnskap om organismer og økosystemer knyttet til havbunnen og levere rådgivning på dette feltet basert på en oppdatert vitenskapelig basis.

Hovedarbeidsområder

 • Optimal og bærekraftig forvaltning av skalldyr
 • Effekter av fiskeri på økosystemer
 • Effekter av havbruk, oljeutvinning, gruveaktivitet på naturlige økosystemer
 • Havbeite, skalldyr
 • Økologiske effekter og spredning av introduserte bentiske arter

Ressurser

Faggruppen har ca. 40 tilsatte (forskere, teknikere, stipendiater og studenter) fordelt på Havforskningsinstituttets avdelinger i Tromsø, Bergen, Austevoll og Flødevigen. Gruppen har et bredt nettverk til universitets- og sektorforskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Nøkkelord
Reke, kongekrabbe, hummer, sjøkreps, kamskjell, amerikansk hummer, snøkrabbe, taskekrabbe, svamper, akvakultureffekter.

HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Sat, 20 Apr 2024 04:36:24 GMT Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Charset: utf-8 Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Content-Type: text/html Bentiske ressurser og prosesser | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Bentiske ressurser og prosesser


Fotografi fra havbunnen med taskekrabbe, sjøstjerne og kråkebolle.

Taskekrabbe (Cancer pagurus) i habitat på havbunnen.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Bentiske ressurser og prosesser har som mål å frembringe kunnskap om organismer og økosystemer knyttet til havbunnen og levere rådgivning på dette feltet basert på en oppdatert vitenskapelig basis.

Hovedarbeidsområder

 • Optimal og bærekraftig forvaltning av skalldyr
 • Effekter av fiskeri på økosystemer
 • Effekter av havbruk, oljeutvinning, gruveaktivitet på naturlige økosystemer
 • Havbeite, skalldyr
 • Økologiske effekter og spredning av introduserte bentiske arter

Ressurser

Faggruppen har ca. 40 tilsatte (forskere, teknikere, stipendiater og studenter) fordelt på Havforskningsinstituttets avdelinger i Tromsø, Bergen, Austevoll og Flødevigen. Gruppen har et bredt nettverk til universitets- og sektorforskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Nøkkelord
Reke, kongekrabbe, hummer, sjøkreps, kamskjell, amerikansk hummer, snøkrabbe, taskekrabbe, svamper, akvakultureffekter.