Gå til hovedinnhold

Rømt og vill fisk i Etneelva 2017

Sammendrag

I 2017 vart fiskefella i Etneelva sett i drift 22. april, og registreringa pågjekk dagleg til 14. november. Pga. flaum var effektiviteten redusert i 11 av ca. 200 driftsdøgn (6 %). I alt 3047 fiskar vart handtert på fella. Av desse var 1965 villaks, 1002 sjøaure, 75 rømt oppdrettslaks og 3 rømt regnbogeaure.