Gå til hovedinnhold

Miljøeffekter av akvakultur


HI-034669.jpg

Oppdrettsanlegg

Fotograf: Reidun Marie Bjelland

Programmet «Akvakultur» skiftet i 2021 navn til «Miljøeffekter av akvakultur». Programmets overordnede mål er å skaffe kunnskapsgrunnlag til å gi forskningsbaserte forvaltningsråd innen området akvakultur.

 Delmål

 • Kombinere resultater fra eksperimentelt arbeid, feltdata og modellering for å gi råd om rammer og muligheter for norsk akvakulturaktivitet.
 • Videreutvikle og kvalitetssikre metodeverktøy og modeller.
 • Standardisere metodikk for registrering av miljøpåvirkning fra akvakultur (bl.a MOLO).
   Utarbeide en risikomatrise for norsk akvakulturnæring.

Les mer om programmets bakgrunn her.

Oppgaver og aktiviteter

Programmets hovedprioriteringsområder med satsningsområder innunder disse

1. Bæreevne – miljøvirkninger, økologiske effekter og lokalisering

 • Miljøvirkninger av havbruk
 • Miljøvirkninger av havbeite og fjordkultivering

2. Rømt fisk – genetiske og økologiske interaksjoner

 • Genetiske konsekvenser av rømt laksefisk
 • Spredning og gjenfangst av rømt laksefisk
 • Spredning av torsk – genetiske og økologiske konsekvenser
 • Kontrollert kjønnsmodning og steril fisk

3. Sykdom og smittespredning

 • Helse hos oppdrettsorganismer og smittespredning
 • Effekter av lakselus på vill fisk og overvåking av nasjonale laksefjorder

Rådgivning til forvaltningen

Programmet svarer fortløpende på henvendelser fra statlige organer og andre.

Les mer:

Bakgrunn for programmet
Bæreevne
Fiskevelferd
Sykdom og smittespredning