Akvakultur

HI-034669.jpg

Oppdrettsanlegg

Fotograf: Reidun Marie Bjelland

Det overordnede målet er å skaffe kunnskapsgrunnlag til å gi forskningsbaserte forvaltningsråd innen området akvakultur.

 Delmål

 • Kombinere resultater fra eksperimentelt arbeid, feltdata og modellering for å gi råd om rammer og muligheter for norsk akvakulturaktivitet.
 • Videreutvikle og kvalitetssikre metodeverktøy og modeller.
 • Standardisere metodikk for registrering av miljøpåvirkning fra akvakultur (bl.a MOLO).
   Utarbeide en risikomatrise for norsk akvakulturnæring.

Les mer om programmets bakgrunn her.

Oppgaver og aktiviteter

Programmet er delt i fire hovedprioriteringsområder med satsningsområder innunder disse

1. Bæreevne – miljøvirkninger, økologiske effekter og lokalisering

 • Miljøvirkninger av havbruk
 • Miljøvirkninger av havbeite og fjordkultivering

2. Fiske velferd og fiskevelferdsindikatorer

 • Velferd hos oppdrettsorganismer
 • Produksjonslidelser hos oppdrettsfisk
 • Fôr og ernæring i et velferdsperspektiv

3. Rømt fisk – genetiske og økologiske interaksjoner

 • Genetiske konsekvenser av rømt laksefisk
 • Spredning og gjenfangst av rømt laksefisk
 • Spredning av torsk – genetiske og økologiske konsekvenser
 • Kontrollert kjønnsmodning og steril fisk

4. Sykdom og smittespredning

 • Helse hos oppdrettsorganismer og smittespredning
 • Effekter av lakselus på vill fisk og overvåking av nasjonale laksefjorder

Rådgivning til forvaltningen

Programmet svarer fortløpende på henvendelser fra statlige organer og andre.

Les mer:

Bakgrunn for programmet
Bæreevne
Fiskevelferd
Sykdom og smittespredning