Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av gyte- og oppvekst-områder for torsk i Smøla og Aure kommuner våren og høsten 2017 (Rapport fra Havforskningen nr. 6-2018)

Sammendrag

Rapporten beskriver data fra egg- og yngelundersøkelser på gyteområder for torsk på Smøla og i Aure kommuner i 2017. Arbeidet er i regi av ICOD-prosjektet (Interactions of aquaculture with cod spawning grounds) der formålet er å undersøke om lokalisering av oppdrettsanlegg har effekter på nærliggende gyte- og oppvekstområder for torsk. Undersøkelsene på egg og yngel har foregått siden 2015. Rapporten sammenligner data med undersøkelsene tidligere år.