Gå til hovedinnhold

Tareundersøkelser i Nordland i 2017 (Rapport fra Havforskningen nr. 9-2018)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har i 2013-2017 gjennomført undersøkelser ifm. prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) sør i Nordland. I forkant av prøvehøstingen i 2017 ble tarevegetasjonen undersøkt vha. undervannsvideo og tareinnsamlinger for studier av morfologi, alder, veksthistorikk og epifytter. Det ble også gjennomført oppfølgende undersøkelser av taresamfunnene på felt som ble prøvehøstet i 2013-2016 og i nærliggende områder som ikke har vært tarehøstet tidligere.