Gå til hovedinnhold

HI søker stangfiskere til makrellstørjemerking


Makrellstørje foto Iñigo Onandia1

Verdens største tunfisk er tilbake på årlig sommerbeite i Norge etter lang tids fravær. Størjebestanden har hentet seg inn igjen etter at forvaltningen i ICCAT tok tøffe grep for ti år siden.

Fotograf: Iñigo Onandia

Den mest skånsomme metoden å merke den råsterke fisken på opptil 400 kilo, er med fiskestang. Vi trenger dermed erfarne stangfiskere til historisk merkeprosjektet.

I vår fikk HI klarsignal fra den Atlantiske tunfiskkommisjonen (ICCAT) til å merke 20 makrellstørjer på Vestlandskysten. Dette for å få mer kunnskap om artens utbredelse, vandring og liv. 

Forskerne kommer til å konsentrere seg om selve merkingen og trenger stangfiskere til å stå for fiskingen. Nå kan stangfiskere søke om å få delta.

Må dokumentere erfaring og kunnskap

Med formel-1-fisk på opptil 400 kilo trengs det utstyr av grov kaliber og egnede båter. HI ønsker også at fiskerne har erfaring med håndtering av stor fisk.

– Stangfiske etter størje er en svært krevende oppgave. Fisken skal også tas opp så raskt som mulig og merkes ved båtripa, forteller prosjektleder Keno Ferter.

Makrellstørjer jager byttefisk i Øygarden. (Video: Martin Wiech / Havforskningsinstituttet)


– Basert på erfaringer fra merkeprosjekter i Sverige og Danmark, og innspill fra nasjonale og internasjonale eksperter, stiller vi en rekke minimumskrav til erfaring og utstyr. I tillegg har vi en del ønsker som det er en stor fordel om søkerne oppfyller.

Vinn-vinn for forskere og stangfiskere

Planlagt prosjektstart er 23. august og fiskeområdet blir kysten utenfor Bergen. Hvor mange båter som deltar, blir bestemt ut fra søknadsmengden, kvaliteten på søkere og endelige prosjektplaner.

– Både Danmark og Sverige har god erfaring med at erfarne stangfiskere fisker størjene mens forskerne merker fisken. Dette er en vinn-vinn situasjon for både oss og ivrige fiskere som har ventet lenge på muligheten til å fange makrellstørje i norske farvann, sier Ferter.

Søker også samarbeidsorganisasjon

HI ønsker også å samarbeide med en stangfiskeorganisasjon i merkeprosjektet.

Vi ønsker at representanter fra en fiskeorganisasjon kan fungere som mellomledd mellom stangfiskere og forskere og hjelpe med informasjonsarbeid.

– Jeg oppfordrer alle organisasjoner som oppfyller kriteriene til å søke om å bli samarbeidspartner. Dette er en egen søknad. Av praktiske årsaker ønsker vi denne gangen samarbeid med én organisasjon, forklarer Ferter.

Søk innen 3. juni

Søknadsfristen for begge utlysningene er satt til 3. juni.

– Stangfiskerne må organisere seg i lag og båt, med én samlet søknad. Det er viktig at de setter seg grundig inn i kravene og beskriver så detaljert som mulig hvordan de oppfyller dem. Vi vurderer søknadene og vil gi tilbakemelding før sommerferien, sier Ferter.

Han regner med stor interesse.

Se utlysningene:

Søknad for stangfiskere

Søknad for samarbeidsorganisasjon