Gå til hovedinnhold

Forbereder sikrere toktdekning i Barentshavet


Signerer protokoll

Lederen for det russiske fiskeribyåret, Ilja Sjestakov (t.v.), og assisterende departementsråd Arne Benjaminsen i Nærings- og fiskeridepartementet signerer protokollen. (Foto: NFD)

Norske og russiske havforskere skal lage et mer robust system for gjennomføring av tokt i Barentshavet. Forskningsdirektør Geir Huse sier HI kommer til å søke om tilgang til russisk sone «for sikkerhets skyld».

I år var det store problemer med vinsjene om bord på det russiske forskningsfartøyet «Vilnius». Dermed ble ikke en stor del av Russlands økonomiske sone dekket under økosystemtoktet i Barentshavet. Slike hull i toktdekninga ønsker den norsk-russiske fiskerikommisjonen å unngå i framtida. I protokollen fra møtet som ble avslutta i dag heter det at «fullstendig toktdekning av den geografiske utbredelsen for de viktigste bestandene er en forutsetning for god rådgivning. Partene vil arbeide for å øke fleksibiliteten i dekningsområdet til forskningsfartøyene for å oppnå større robusthet i gjennomføringen av forskningstokt.»

Søker om gjensidig tilgang

– Norske og russiske havforskere skal konkretisere hvordan vi kan gjennomføre dette. Blant annet kommer vi til å søke om tilgang til russisk sone i forkant av toktene, sjøl om norske fartøy i utgangspunktet ikke skal dekke området. På tilsvarende måte skal Pinro søke om tilgang til norsk sone for sine fartøy. Dermed blir det mulig å dekke opp for hverandre om det oppstår uforutsette problemer for oss eller Pinro, sier Huse.
 I tillegg skal norske og russiske havforskere lage mer detaljerte planer når de møtes til sitt årlige møte i mars.

Enige om kvoter

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen har vært samla i Ålesund denne uka. Delegasjonene har blitt enige om kvotene for neste års fiske i Barentshavet, og protokollen ble signert i dag tidlig. Havforskningsinstituttet stilte med tre medlemmer i den norske delegasjonen, forskningsdirektør Geir Huse, samt havforskerne Bjarte Bogstad og Tore Haug.
– Kommisjonsmøtet og kvotefastsettelsen er en viktig begivenhet for oss i Havforskningsinstituttet. Da settes krona på verket for det omfattende arbeidet vi utfører i Barentshavet i form av vår toktvirksomhet, fiskeflåtens prøvetaking, gjennomgang og analyser av alle dataene og til slutt kvoteråd som går via Det internasjonale havforskningsrådet (ICES). På sett og vis har årshjulet vårt avslutta en runde – og nå er vi klare for en ny, sier Huse.