Gå til hovedinnhold

Jakter unikt biologisk materiale i uutforsket nordområde


IMG 7063

Kronprins Haakon ved kai i Tromsø, kort tid før avgang onsdag. Foto: Kjersti Lie Gabrielsen/HI

Det arktiske havmiljøet er unikt – og vi vet lite om hvilke organismer som lever der. Det betyr at potensialet for å finne nye molekyler, gener og biologiske prosesser er stort, når forskningsfartøyet Kronprins Haakon i dag drar på tokt mot Nordpolen. 

Toktet går ut fra Tromsø direkte til Nordkappbanken, før skipet jobber seg nordover. 

– Målet er Nordpolen, sier leder i Marbank, Kjersti Lie Gabrielsen.  

Lave temperaturer, ekstreme lysforhold og store variasjoner i isforhold gjør det arktiske havmiljøet helt spesielt.  

Det gir et stort potensial for å finne unike molekyler, gener og biologiske prosesser. 

Jakter marine organismer i Polbassenget 

HI og UIT Norges Arktiske universitet har lenge samarbeidet i jakten på viktige forbindelser og prosesser i marint liv.

Institusjonene har hatt felles bioprospekteringstokt årlig siden 2007.  

Det har ført til at Marbank har blitt en fyldig biobank, men fortsatt er det mange uoppdagede organismer ute i det store havet. Spesielt i nord. 

– Marbanks samling til nå består i hovedsak av organismer samlet inn i fjorder og havområder fra Runde i sør til Svalbard og Barentshavet i nordøst, forteller Gabrielsen. 

Men det nye isgående forskningsfartøyet Kronprins Haakon gjør at det nå er mulig å gå inn i områder som før har vært utilgjengelige for denne type innsamling. 

– Ettersom Polbassenget er lite undersøkt, vet vi ikke så mye om hva vi kan forvente å finne av organismer, sier Marbank-lederen. 

Gleder seg: Marbank-leder Kjersti Lie Gabrielsen er spent på hvilke nye organismer som blir en del av biobankens samling etter toktet. Foto: Stine Hommedal/HI 

– Dykkere skal samle inn alger under isen 

Forskerne skal bruke en rekke ulike verktøy for å hente opp organismer fra havet. 

– Organismer fra havbunnen skal vi hente opp med hjelp av kjernegrabb og bomtrål. Vi bruker vannhentere til å samle inn organismene som lever i vannsøyla. I tillegg skal vi ha ut dykkere som samler inn alger og zooplankton under isen, forteller Gabrielsen. 

Etter at prøvene er kommet på dekk blir materialet bearbeidet på flere måter.

På årets tokt blir det ekstra fokus på å samle inn prøver tilrettelagt for ulike genetiske analyser. 

– Vevsprøver samles inn og flash-fryses i flytende nitrogen med tanke på videre preparering av høykvalitets DNA, forklarer Marbank-lederen. 

Klar til innsats: "Kronprins Haakon" setter kursen nordover. Foto: Kjersti Lie Gabrielsen/HI 

Hun ser frem til at «Kronprins Haakon» kan vende tilbake til Tromsø med nytt materiale til biobanken. 

– Ekstreme livsbetingelser som vi finner langt mot nord og på store havdyp er spesielt interessant for marin bioprospektering. Jeg gleder meg til å få inn spennende, nye organismer til Marbanks samling, avslutter Kjersti Lie Gabrielsen.