Gå til hovedinnhold

Glupsk gjenganger-torsk gikk i den samme rusen igjen og igjen


Torsk i ruse

Ubehaget med å bli veid og målt hindret ikke gjengangeren i å oppsøke den samme rusen flere ganger.

Fotograf: Terje van der Meeren / Havforskningsinstituttet

Fem ganger på tre uker fikk forskerne den samme torsken i én og samme ruse utenfor Smøla. Muligheten for et gratis måltid er trolig forklaringen.

19. oktober 2019, Lauvøysvaet på Nordmøre: Det er en fin, men kjølig dag i båten mellom holmene sørøst for Smøla. Havforsker Terje van der Meeren trekker opp rusen. Han veier og måler fiskene. Én torsk blir målt til 69 centimeter og nesten tre kilo, før den slippes uti igjen.

Dette er ikke siste gang van der Meeren treffer på akkurat denne torsken i løpet av det tre uker lange feltarbeidet på ved Smøla.

Kjenner igjen målene

Arbeidet på Nordmøre har pågått hver høst siden 2015. Målet er å kartlegge hvordan oppdrettsanlegg påvirker torsken i gyteområdene rundt. I løpet av feltarbeidet undersøker forskerne fem gytefelt rundt Smøla med til sammen 30 rusesett.

24. oktober, fem dager etter at den ble fanget første gang, dukker torsken opp igjen i den samme rusen.

– I løpet av feltarbeidet gikk gjengangeren i den samme rusen hele fem ganger, sier van der Meeren.

Han kjenner igjen fisken på vekten og målene fra tidligere. I tillegg kjenner han igjen en av finnene. Van der Meeren klippet nemlig av en liten prøve av finnen for DNA-analyse.

Ruseglad torsk vil ha mat

Forskere har tidligere sett at torsk kan være veldig stedbundne og at de helst oppholder seg på et lite område.

– På Austevoll har vi sett at torsk fanges i det samme lille området på kanskje 50 meter, om og om igjen. Men vi har ikke sett det ved Smøla før, sier van der Meeren.

Men hvorfor går torsken tilbake til den samme rusen?

– Det vi ofte ser er at torsken vi tar ut av rusen gjerne har en velfylt mage. Noen ganger gulper den opp fisk som den må ha spist inni rusen. Så kanskje den går inn i rusen for å få seg et måltid, sier forskeren.

Gjenganger-torsken ble målt til 69 centimeter. (Foto: Terje van der Meeren)

Torsk har god læringskurve

Et annet relevant spørsmål er om ruseglad torsk er glemsk eller glupsk når den går i den samme rusen igjen og igjen.

– Det som i hvert fall er tydelig er at ubehaget med å bli veid og målt ikke hindrer den i å oppsøke rusen igjen, sier van der Meeren.

Torsk har nemlig en forbausende evne til å lære ting. Det har forskere sett i flere forsøk.

– At den skal holde seg unna rusen for å unngå å komme opp i båten, har denne torsken i hvert fall ikke lært. Den har vært heldig som bare har truffet på oss. Hadde det vært en vanlig rusefisker, hadde den flotte torsken endt på middagsbordet, sier forskeren.