Gå til hovedinnhold

Rydder plass til sildefisket


arbeid

Kystvakten bisto forskerne med å hente inn alle de 78 lyttebøyene og tilhørende utstyr. Nå blir bøyene oppbevart på land fram til sildefisket er over.

Fotograf: Rune Nilsen / Havforskningsinstituttet

Alle HI sine lyttebøyer i Frakkfjorden og Olderfjorden i Nord-Norge er tatt opp slik at sildefiskerne får mulighet til å fiske i disse fjordene. Bøyene settes ut igjen når fisket er ferdig.

– I begge fjordene er det stort sildefiske i desember og januar. I fjor fikk vi tilbakemelding om at lyttebyene var i veien for fiskerne. Da valgte vi å ta dem opp, og i år følger vi samme prosedyre, forteller havforsker og prosjektleder Pål Arne Bjørn.

Bøyene er satt ut for å gi forskerne mulighet til å undersøke hvordan torsken i de to fjordene beveger seg, blant annet for å se hvordan de blir påvirket av lakseoppdrett. Nå tar forskerne en pause i registreringen:

– Med unntak av et par strømmålere, ble alt av ankring, blåser og hydrofoner tatt opp i helgen – med god hjelp av Kystvakten. Det er snakk om mange kilometer med tau som hører til de 78 bøyene, forteller forskeren.

Alle målerne er registrert i Barentswatch slik at fiskerne får dem opp på kartene sine:

– Disse registreringene blir fjernet i løpet av kort tid, og blir lagt inn på nytt når bøyene settes ut igjen i månedsskiftet januar/februar, sier Bjørn.