Fagrapportene: HIs kunnskapsleveranse til trafikklyssystemet

Smolt med lakselus.

Havforskningsinstituttet har levert fem fagrapporter inn i arbeidet med trafikklyssystemet.