Gå til hovedinnhold

«Dr. Fridtjof Nansen» returnerer til Norge

Forskningsfartøyet som til vanlig er på tokt i Afrika og Asia, er nå på vei hjem til Bergen på grunn av korona-krisen. Det blir store endringer i toktprogrammene også for de andre skipene våre.

«Dr. Fridtjof Nansen» eies av Norad og driftes av HI. Dette er det tredje fartøyet i rekken som er bygget for bistandsprosjekter i Afrika og Asia, og ble levert i januar 2017. 

Fartøyet benyttes i Nansen-programmet som er et samarbeid mellom Norad, FAO og HI. Gjennom EAF Nansen-programmet skal fartøyet bistå utviklingsland i å etablere økosystembasert fiskeriforvaltning. Det skal samle inn fysisk og biologisk informasjon fra tokt i hav- og kystområder i Afrika og Asia.

Skipet er i utgangspunktet ikke «hjemom» Norge i løpet av året, men er nå på vei hjem fra Agadir i Marokko. 

– På grunn av den nåværende situasjonen velger vi å ta Nansen og våre ansatte om bord hjem, sier rederisjef Per W. Nieuwejaar. 

Skipet kommer etter planen til Bergen 31. mars. Ingen om bord er registrert syke.

Påvirker all toktaktivitet 

Isbryteren «Kronprins Haakon» er også på veg mot Bergen fra Tromsø. Når skipet er fremme i løpet av helgen, vil mannskapet om bord bruke tiden på vedlikeholdsarbeid. Planlagte tokt er avlyst. 

«Kristine Bonnevie» kommer til Bergen lørdag morgen, mens «G.O. Sars» er i Trondheim og «Johan Hjort» er i Tromsø. 

– Vi har prioritert hardt når det kommer til toktaktiviteten vår, og arbeider nå med om det er mulig å gjennomføre våre aller mest samfunnskritiske tokt i denne perioden, med «G.O. Sars» og «Johan Hjort», sier rederisjefen. 

– Men situasjonen endrer seg fortløpende og er ikke fullstendig avklart per nå, avslutter Nieuwejaar.