Dr. Fridtjof Nansen

Nansen.jpg

Den norske regjering besluttet i september 2012 å bevilge midler til bygging av et nytt forskningsfartøy. Fartøyet ble bygget ved verftet Astilleros Gondán i Spania etter design fra Skipsteknisk AS i Ålesund. Nye "Dr. Fridtjof Nansen" ankom Bergen i januar 2017 og ble døpt i Oslo i mars 2017 av statsminister Erna Solberg.

Gjennom EAF Nansenprogrammet skal fartøyet bistå utviklingsland i å etablere økosystembasert fiskeriforvaltning. Det skal samle inn fysisk og biologisk informasjon fra tokt i hav- og kystområder i Afrika og Asia.
 
Om bord er der et auditorium for undervisning av lokale forskere i praktisk havforskning og toktvirksomhet. Også laboratoriene (bl.a. våtlab, planktoninnsamlingslab, tørrlab for oseanografiske studier, fotolab og CTD-lab) har god plass til praktisk opplæring og veiledning.
 
"Dr. Fridtjof Nansen" (3) startet sitt første tokt fra Casablanca i Vest-Afrika i mai 2017.

Dette fartøyet erstatter gamle ”Dr. Fridtjof Nansen” som ble bygget i 1993, og som nå har skiftet navn til "Kristine Bonnevie". Gamle "Nansen" har stått for mesteparten av økosystemtoktene i regi av Nansen-prosjektet, som har drevet fiskeribistand i en rekke land siden 1975.

 Les om byggeprosessen på prosjektets egne nettsider