Gå til hovedinnhold

«Dr. Fridtjof Nansen»


Nansen

«Dr. Fridtjof Nansen» eies av Norad og opereres av HI. Dette er det tredje fartøyet i rekken som er bygget for bistandsprosjekter i Afrika og Asia, og ble levert i januar 2017. 

Fartøyet benyttes i «Nansenprogrammet» som er et samarbeid mellom Norad, FAO og HI. Fartøyet er utrustet for vitenskapelige undersøkelser og opplæring/trening av lokale forskere og teknikere i landene som inngår i Nansenprogrammet.

Gjennom EAF Nansenprogrammet skal fartøyet bistå utviklingsland i å etablere økosystembasert fiskeriforvaltning. Det skal samle inn fysisk og biologisk informasjon fra tokt i hav- og kystområder i Afrika og Asia.

Om bord er der et auditorium for undervisning av lokale forskere i praktisk havforskning og toktvirksomhet. Også laboratoriene (bl.a. våtlab, planktoninnsamlingslab, tørrlab for oseanografiske studier, fotolab og CTD-lab) har god plass til praktisk opplæring og veiledning.

«Dr. Fridtjof Nansen» (3) ble døpt av statsminister Erna Solberg i Oslo i mars 2017.
 
Fartøyet dro på sitt første tokt fra Casablanca i Vest-Afrika i mai 2017. Fartøyet returnerte til Norge i mars 2020, pga. covid-19-pandemien, men kunne på ny sette kursen mot Afrika i oktober 2021.

Dette fartøyet erstatter gamle «Dr. Fridtjof Nansen» som ble bygget i 1993, og som nå har skiftet navn til «Kristine Bonnevie». Gamle «Nansen» har stått for mesteparten av økosystemtoktene i regi av Nansen-prosjektet, som har drevet fiskeribistand i en rekke land siden 1975. 

Se deg om på fartøyet med denne virtuelle turen: