Gå til hovedinnhold

HIs fisker-forskere holder koken oppe


Håflu Tom Williams

Tråleren "Håflu", med hjemmehavn i Bokn, er et av de havgående fartøyene i HIs referanseflåte.

Fotograf: Tom Williams / Havforskningsinstituttet

Fiskerne i referanseflåten hjelper havforskerne med å samle viktige data, også i koronatider.

Referanseflåten består av 15 havgående fiskefartøy og 21 mindre kystfartøy. De rapporterer om fangsten sin og tar biologiske prøver som de sender til havforskerne.

Ingen korona-stans

– Vi har ikke fått melding om at noen båter i referanseflåten har stans verken i drift eller prøvetaking. Vi satser på at arbeidet kan gå som planlagt til tross for koronakrisa, sier senioringeniør Tom Williams.

Også utlysningen av kontrakter for nye fartøy i referanseflåten vil gå som planlagt, og kommer de neste dagene. 

Williams berømmer innsatsen til de som deltar i referanseflåten, både i krisetid og mer normale tider.

– Samtidig som fiskerne forsyner oss med mat, gjør de også en viktig jobb for havforskningen. Referanseflåten samler inn prøver og data om kommersielle fangster som ellers ikke kommer frem i offisiell fangststatistikk for norske fiskerier, sier Williams.

Bedre grunnlag for god forvaltning

Bidragene fra referanseflåten gir forskerne et bedre grunnlag for å kunne beregne hvordan det står til med fiskebestandene og gi råd om bærekraftig forvaltning.

Særlig viktig er informasjonen om bifangst – det som følger med av fisk, fugl eller sjøpattedyr i tillegg til det man fisker etter.

– Norske fiskerier skal i stadig større grad forvaltes etter mål om bærekraft som omfatter hele økosystem og ikke bare de viktige kommersielle fiskebestandene. For å oppnå disse målene blir det mer og mer viktig med god og pålitelig dokumentasjon av total fangst i norske fiskerier, inkludert bifangst, utkast og fangster av ikke kommersielle arter, sier Tom Williams.

Han forteller at datagrunnlaget fra referanseflåten allerede har blitt brukt til forskning om bifangst av blant annet nise og sjøfugl. Metodene utvikles nå til å kunne beregne bifangst av alle arter.

HI-041176.jpg

HI innstiller over halvparten av tokta

Koronapandemien får store konsekvensar for toktprogrammet vårt. No er seks tokt kansellert, men HI jobbar for at dei prioriterte leveransane til bestandsrådgjevinga vil bli gjennomført. 

Sissel Rogne

Jobber med å holde viktige hjul i gang på HI

– Vi har flere samfunnskritiske funksjoner som vi må dekke så godt som mulig, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

sebrafisk1.jpg

Det er ikke alle jobber som kan gjøres hjemme

Arna sørger for at sebrafiskene får både mat og stell når store deler av HI har hjemmekontor.