Gå til hovedinnhold

Torsken: Kannibalen som spiser sine minste


To torsk på havbunnen

Torsken spiser det aller meste. Favorittmaten er lodde, men når det er lite lodde å finne, spiser torsken mer av sine egne.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Når torsken får mindre av livretten sin, går den etter sine egne.

Siden 1984 har norske og russiske havforskere undersøkt mageinnholdet til om lag 10 000 barentshavtorsk hvert år.

– Torsken spiser alt, sier havforsker Bjarte Bogstad.

Også sine egne.

De store svømmer sammen med de små (og spiser dem)

De første leveårene er torsken en planktonspiser. I likhet med annen torskefisk går det mest i raudåte og andre typer dyreplankton.

– Når den bikker 20-30 centimeter i to-treårsalderen, blir den en fiskespiser, sier Bogstad.

Han forklarer at torsken er langt ifra den eneste fisken som er kannibal. Mange andre fisk, ikke minst torskefisk, spiser også sine mindre artsbrødre.

– Men i Barentshavet er det en god del overlapp mellom hvor vi finner stor og liten torsk.

De små torskene er mer stedbundne, mens de store torskene vandrer over store avstander. Og noen ganger vandrer de dit hvor småtorsken holder til.

Torsken er stor i kjeften. Denne karen ble tatt under økosystemtoktet i Barentshavet høsten 2018. (Foto: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet)

Nød lærer sulten torsk å spise sine egne

Forskere har lenge visst at torsk spiser torsk, men nå har de sett et kannibalismemønster i Barentshavet, bekrefter en studie fra 2019.

– Vi har funnet ut at når det er lite lodde, torskens favorittmat, går kannibalismen opp, sier Bogstad.

Han mener kannibalismen også er en selvregulerende mekanisme.

– Hver torsk legger flere millioner egg. Det er måte på hvor mange småtorsk det er næring til i havet.

62 centimeter stor torsk inni torskemagen

Få torsk blir eldre enn 15 år, ifølge Bogstad, men den eldste torsken som er registrert i Barentshavet var 24 år, 40 kilo og 169 centimeter lang. Den ble tatt i 1940.

–  I 2018 var det noen som fanget en torsk som var 20 år gammel og veide hele 55 kilo, hvorav 14 kilo var rogn, sier forskeren.

rekordtorsk.jpg

Slik bestemte de alderen til kjempetorsken

Da kjempetorsken fra Finnmark ble solgt til et supermarked i Frankrike startet forskerne jakten på fiskens ørestein. Da den endelig ble sendt i retur kunne de fastslå at torsken var størst, men ikke eldst.

Inni torskemagene har forskere også funnet ganske store torsk.

– Rekorden er da vi fant en torsk på 62 centimeter inni magen til en på 107 centimeter. Det er ganske rått, sier Bogstad.

Vanligvis spiser torsken byttedyr opp til rundt halvparten av sin egen lengde, men denne torsken var altså enda større i forhold til torsken som spiste den.

– Så torsken har en stor kjeft og stor kapasitet.

Kannibalisme-svar til Mattilsynet

Kannibalismekunnskapen til HI-forskerne gjorde at Mattilsynet nylig ba om deres innspill til et regelverk om levendelagring av torsk. Regelverket skal sikre at de som driver med dette ivaretar fiskehelsen og fiskevelferden til torsken som lagres levende.

– Vi mener at kannibalismeproblemet ved levendelagring vil være minimalt, så lenge stor og liten torsk holdes fra hverandre, sier Bogstad.

Les hele høringsuttalelsen til HI her.