Gå til hovedinnhold

Ekspertgruppe har evaluert HIs bestandsrådgivning


Flatt hav i Barentshavet

Fra økosystemtokt med "G.O. Sars" i Barentshavet i 2018.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

En ekstern ekspertgruppe har vurdert bestandsrådgivningsarbeidet ved Havforskningsinstituttet (HI). Rapporten gir HI gode skussmål, og nyttige innspill på hvordan vi kan bli enda bedre.

Hvert år overvåker Havforskningsinstituttet de viktigste fiskebestandene i norske farvann. Dataene vi samler inn både fra egne tokt og kommersielt fiske, blir til råd til myndighetene om hvordan vi best mulig kan høste fra havet.

En gruppe på fire internasjonalt ledende eksperter har evaluert HIs arbeid med bestandsvurderinger og -rådgivning.

I sin rapport berømmer ekspertene HI for god kvalitet på datainnsamlingen og prosessene bak rådgivningen, og gir samtidig flere nyttige innspill på hvordan vi kan bli enda bedre. (Se rapport og tiltaksplan i faktaboks)

– Vi er godt fornøyd med så gode tilbakemeldinger fra ekspertgruppen, sier forskningsdirektør Geir Huse.

Mye spennende på agendaen fremover

– Fremover skal vi blant annet videreutvikle modeller, ta i bruk ny spennende teknologi og fortsette med et tett samarbeid med fiskeflåten, sier forskningsdirektøren.

HI skal styrke og videreutvikle metodene for både de kommersielt viktigste bestandene, og for datafattige bestander som pigghå og kveite.

– Vi ønsker også et tettere samarbeid med fiskeflåten og økt bruk av data fra de mindre fartøyene som nå får elektronisk fangstdagbok, og gjennom fangstprøvelotteriet, sier Huse.

Samarbeidet med fiskeflåten har stor verdi, og vil på sikt bidra til et enda bedre datagrunnlag i bestandsberegningene. (Les også: Nå blir fangstprøvelotteriet obligatorisk)

På teknologifronten skjer det en rivende utvikling. Snart får HI levert helt nye ubemannende farkoster, to AUV-er som beveger seg i vannmassene, og to USV-er som går på overflaten.

Disse farkostene skal kobles sammen med ny teknologi som maskinlæring og kunstig intelligens, og brukes i overvåkningsarbeidet. (Les også: Nye autonome farkoster skal forske "for egen maskin")

I denne kronikken kan du lese mer om veien videre for ressursforskningen.