Gå til hovedinnhold

Fangstprøvelotteriet: HI er helt avhengig av prøver fra flåten


Tråling på Tobistokt 2020.

Fangstprøvelotteriet blir obligatorisk for alle fra 2021. I år er også tobisfisket en del av prøvetakingssystemet. Bildet av tråling på Tobistokt 2020.

Fotograf: Åse Husebø/HI

Litt over halvparten av fangstprøvene som ble bestilt via Fangstprøvelotteriet i 2020 kom til HI. – Vi trenger alle prøvene, ikke bare noen, sier forsker.

De manglende prøvene skyldes at fartøyene ikke alltid tar prøvene som de blir bedt om.

– Vi regner også med at mange blir gjenglemt om bord eller på mottaksanleggene, sier prosjektleder og forsker Håkon Otterå.

Brukes i bestandsvurderingene

Fra 15. januar 2021 ble fangstprøvelotteriet obligatorisk for fartøy som rapporterer elektronisk (ERS) og fisker de aktuelle bestandene. Dette sikrer at bortimot alle fangster som er med i «lotteriet» kan bli trukket ut til å tas prøver av. 

Dette gir i utgangspunktet svært pålitelige data over blant annet aldersfordelingen i den norske totalfangsten, men dette forutsetter at prøvene faktisk kommer frem til HI og kan opparbeides, slik at de inngår i bestandsvurderingene.

Likevel er det engasjementet labert. Det kan få store konsekvenser for bestandsestimeringen.

– Forvaltningen av havressursene gjøres på bakgrunn av forskningsdata. For å ha så gode tallgrunnlag som mulig for kvoterådene, trenger HI prøver fra fiskeflåten. Det er denne innsamlingen av data som er grunnen til at vi har fangstprøvelotteriet, forklarer Otterå. 

Bestiller flere prøver enn nødvendig

Frem til 2021 har det blitt bestilt en del flere prøver enn det som egentlig er nødvendig. Dette er fordi det er så mange prøver som ikke blir tatt eller aldri dukker opp. 

– Dette er et problem, ikke bare for næringen, men også for HI, sier Otterå og fortsetter:

– Dette går mest ut over de fiskerne som faktisk er positive, tar prøver og leverer prøvene via mottaksanleggene. De ender opp med å måtte ta flere prøver enn de i utgangspunktet hadde trengt.

Kommer flere leveranser fremover

Det er for tidlig å si noe om tallene for 2021, men en del fangstprøver er allerede kommet fram og er opparbeidet.

Nytt for året er at det er bestilt prøver av lodde, som ikke har vært fisket på flere år. Tobis er også en del av prøvetakingssystemet fra 2021. Her har fisket nylig startet.

– Siden fangstprøvelotteriet nå er obligatorisk for alle, håper jeg at næringen nå forstår at det handler om bestander, forvaltning og kvoteråd, ikke bare datainnhenting for HI sin egen del, sier Otterå.