Gå til hovedinnhold

HI overtar fartøydrift fra Kartverket

Driften av sjømålingsfartøyet «Hydrograf» og målebåtene «Lomvi» og «Havelle» overføres til Havforskningsinstituttet (HI) fra nyttår. 16 ansatte i besetningen får ny arbeidsgiver.

Kartverket vil fortsatt eie MS «Hydrograf» og de to målebåtene, mens HI får ansvaret for å drifte og bemanne fartøyene. Kartverket skal bruke skipet 90 prosent av tiden, HI 10 prosent.

Styrker samarbeid om dybdekartlegging

Avtalen tar sikte på å utvikle samarbeidet mellom Kartverket og HI, i tillegg til å oppnå kostnadseffektivitet og god ressursutnyttelse. 

– Kartverket og HI har fra før et godt samarbeid gjennom Mareano-programmet og pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen, sammen med NGU. Avtalen vil gjøre samarbeidet enda tettere og mer fleksibelt, ettersom vi får en tettere kobling av fartøy, utstyr og kompetanse på dybdekartlegging, sier Per Nieuwejaar, avtroppende rederisjef ved HI.

Tester ny teknologi for datafangst

Nieuwejaar peker på at HI har kjøpt nye selvgående undervanns- og overflatefarkoster som også kan brukes i forbindelse med dybdekartlegging og i kombinasjon med de konvensjonelle fartøyene, med nye muligheter for faglig samarbeid.

Farkostene leveres fra Kongsberg Maritime i 2021 og 2022.

– Samarbeidsavtalen åpner opp for et enda tettere samarbeid om datafangst og formidling. Den vil gi oss mulighet til å teste ut ny teknologi og metoder for felles datafangst, noe som igjen vil komme sluttbrukerne til gode ved at dataene vil kunne komme mye raskere ut, sier direktør Birte Noer Borrevik i Kartverkets sjødivisjon.

To små motorbåter fra Kartverket i fart på sjøen.
MB «Havelle» og MB «Lomvi» på sjøen. Fotograf: Arnfinn Lie / Kartverket

Overfører arbeidsplasser

Den maritime besetningen på MS «Hydrograf», i alt 16 personer, vil bli overført til Havforskningsinstituttets rederi fra 1. januar 2022.

Hydrografene om bord vil fortsatt være ansatt i Kartverket som en del av produksjonsavdelingen.

Rederiavdelingen i HI bemanner og drifter fra før «Hans Brattström» som eies av Universitetet i Bergen, «Dr. Fridtjof Nansen» som eies av Norad og «Kronprins Haakon» som eies av Norsk Polarinstitutt, i tillegg til de fire forskningsfartøyene som eies av HI.

– Vi ser frem til å kunne ønske de ansatte på «Hydrograf» velkommen til en større og sterkere rederiavdeling fra nyttår, sier ny rederisjef ved HI, Inge André Utåker. Han overtar ansvaret for den videre prosessen framover fra Per Nieuwejaar, som har hatt ansvaret fram til nå.