Gå til hovedinnhold

Kvoteråd for tobis: Oppdaterer ikke det foreløpige rådet før det endelige


tobis

Det foreløpige kvoterådet på 110.000 tonn blir uendret frem til et endelig råd senest 15. mai.

Hvert år gir havforskerne et foreløpig og forsiktig kvoteråd for tobis før fiskesesongen.

Dette blir oppdatert med et endelig råd etter at forskerne har undersøkt tobisbestanden nøyere med et akustikk- og tråltokt. (Se faktaboks)

Ser godt med tobis, men ikke som rekordfjoråret

I fjor så de allerede tidlig i toktet at det var langt mer tobis enn det foreløpige rådet tilsa. Derfor oppdaterte HI det foreløpige rådet fra 70.000 tonn til 110.000 tonn. Til slutt ble det endelige kvoterådet på 250.000 tonn.

Fra årets tobistokt med "Kings Bay" rapporterer toktleder Espen Johnsen om bra med tobis, men langt fra rekordåret i fjor. HI gir derfor ikke et nytt foreløpig råd før det endelige kvoterådet som kommer senest 15. mai.

Det foreløpige kvoterådet for 2021 er 110.000 tonn.

bilde av en rekke folk som står på kaien foran en fiskebåt
Noen av årets toktdeltakere på Nykirkekaien før avreise: Silje Elisabeth Seim, Knut Peter Sævik, Vidar Fauskanger, Jarle Kristiansen, Miranda Veim, Espen Johnsen, Tonje Nesse Forland, og Alf Tore Leine. (Foto: Erlend A. Lorentzen / HI)

HI-048738.jpg

Førebels kvoteråd for tobis i 2021: 110 000 tonn

– Tre sterke årsklassar pluss teikn til endå eit godt år gjer at vi kan tilrå ei historisk høg førebels kvote, seier havforskar Espen Johnsen.