Gå til hovedinnhold

Fangstprøvelotteri-pakkene kommer til jul


Stabler med hvite pappesker står ved siden av hverandre inntil en vegg i en korridor

Det er ikke bare julenissen som sender ut pakker i julen. Kartongene inneholder emballasje som fiskefartøyene kan bruke når de skal sende fiskeprøver tilbake til Havforskningsinstituttet.

Fotograf: Håkon Otterå / Havforskningsinstituttet

Det er «same procedure as last year» for fangstprøvelotteriet. Nå er pakker med emballasje på vei ut til fiskeflåten.

– Det er 200 båter som får en pakke før jul som vi vil at de skal ta om bord.

Det sier forsker Håkon Otterå, leder for fangstprøvelotteriet, like etter at han og kollegaer har sendt ut 200 kartonger til fiskeflåten.

Kartongene inneholder emballasje som fartøyene kan bruke når de skal sende fiskeprøver tilbake til Havforskningsinstituttet som en del av fangstprøvelotteri-ordningen.

Pakkene gjør jobben enklere

Fangstprøvelotteriet er et prøvetakingssystem som tilfeldig velger ut både fangst og fartøy gjennom den elektroniske fangstdagboken. Selve lotteriet startet i 2018 og har utviklet seg til å gjelde sild, kolmule, makrell, øyepål, brisling, tobis, hestmakrell, vassild og lodde. Fra 15. januar 2021 ble ordningen obligatorisk for alle fartøyer som melder inn fangstene sine elektronisk.

Systemet går kontinuerlig 24 timer i døgnet 365 dager i året.

– Nå sender vi ut nye pakker til neste år. Lotteriet går sin gang enten fartøyene har pakker eller ikke, men emballasje-pakkene gjør jobben litt enklere for fiskerne, sier Otterå.

40 prosent av prøvene kommer ikke frem

Selv om fangstprøvelotteriet er blitt obligatorisk, håper Otterå og forskerkollegaene at flere av fartøyene faktisk vil stille opp.

– Når vi bestiller prøver, er det bare 60 prosent som kommer til HI, sier forskeren.

Det er en del fartøyer som ikke tar prøver. I tillegg er det nok en del prøver som blir glemt rundt om, både om bord og på mottaksanleggene, tror Otterå.

– Det medfører en ekstrabelastning for fiskerne, for vi må bestille flere enn vi trenger, sier han.

Gir mer presise kvoteråd

I 2022 er det «same procedure as last year» for fiskerne.

– Det er en ny sesong, men med samme arter og samme opplegg som før. Fangstprøvelotteriet er en viktig del av arbeidet med kvotene i årene fremover, sier Otterå.

– Dess bedre prøvegrunnlag vi har, dess bedre og mer presise vil kvoterådene være, legger han til.

Derfor har Otterå en viktig melding til fartøyer og mottaksanlegg som har prøver liggende:

– Send dem inn så fort som mulig, slik at vi også får opparbeidet prøvene tidsnok til at de kan bidra til neste kvoteråd.