Gå til hovedinnhold

Stor variasjon i smittefaren for laks fra ulike elver


Elv med fjell og skog i bakgrunnen. Ein mann står og fiskar.
Fotograf: Espen Bierud / HI

Kronikk i Dagens Næringsliv 8. januar 2021: Norge har over 400 lakseelver. Hvilken av dem villaksen starter livet i, påvirker sjansen den har for å overleve den strabasiøse ferden mot havet.

På vei fra elven til oppvekstområdet i havet må den unge laksen som oftest passere ett eller flere oppdrettsanlegg. Lakselus som slippes ut fra anleggene kan feste seg på villaksen og påføre den skader eller i verste fall død.

For første gang har vi nå beregnet hvor stor denne lakselus-påførte dødeligheten er på laks som vandrer ut fra hver enkelt av lakseelvene i Norge. Mine forskerkolleger og jeg har nylig publisert en vitenskapelig artikkel som dokumenterer hvor stor effekt lakselus har på sjøoverlevelsen i de norske lakseelvene i perioden 2012 til 2019.

Dette er viktig kunnskap, fordi denne dødeligheten ligger til grunn for trafikklyssystemet som regjeringen bruker til å regulere veksten til oppdrettsnæringen. Systemet ble innført for tre år siden og har som mål at næringen ikke skal vokse på bekostning av vill laksefisk.

I 2020 ble oppdretterne i to av de 13 produksjonsområdene langs kysten pålagt å redusere sin årlige produksjon, da det ble vurdert at den negative effekten av lus på villaks i områdene var for høy. Som en konsekvens har oppdrettere i de berørte områdene valgt å gå til sak mot staten.

Kronikken var først publisert i Dagens Næringsliv.

Referanse

Ingrid A Johnsen, Alison Harvey, Pål Næverlid Sævik, Anne D Sandvik, Ola Ugedal, Bjørn Ådlandsvik, Vidar Wennevik, Kevin A Glover, Ørjan Karlsen (2020). «Salmon lice-induced mortality of Atlantic salmon during post-smolt migration in Norway». ICES Journal of Marine Science. Lenke: https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa202