Gå til hovedinnhold

Makrelljakten sinket litt av dårlig vær


Vestlig stiv til sterk kuling midt mot kurslinjene til Eros og Vendla skapte litt utfordringer

Vestlig stiv til sterk kuling midt mot kurslinjene til Eros og Vendla skapte litt utfordringer.

Etter mannskapsbytte på leiefartøyene i Tromsø søndag, satte «Eros» kursen mot nordlige Lofoten mens «Vendla» siktet seg inn på Vesterålen. Leif Nøttestad, ny toktleder på «Eros», er glad den sterke, vestlige kulingen de hadde i starten nå har gitt seg, og han leverer denne løypemeldingen fra det store makrell-økosystemtoktet. 

I løpet av helgen før mannskapsskifte foretok «Eros» et «minisurvey» i Vestfjorden området inn til Svolvær etter forespørsel fra fiskerinæringen. Der ble det fanget mindre til moderate makrellfangster, mellom 300-800 kg makrell, etter 30 minutter tauing fra 0-35 meters dyp med Multpelt 832-trålen. Trålingen foregikk for øvrig under krevende vindforhold som kan ha påvirket resultatene.

Dårlig vær betyr lenger tid 

«Eros» og «Vendla» startet utseilingen fra Tromsø i sørvestlig frisk bris, overskyet vær og kun 9.5°C i luften. Ikke akkurat behagelig sommertemperatur i Nord-Norge. Om ikke det var nok så økte vinden opptil sterk vestlig kuling, altså vind og vær midt mot kursretningen og i baugen både for «Eros» og «Vendla». Denne værtypen og vindretningen vedvarte i flere døgn og har medført forsinkelser i toktgjennomføringen for begge fartøyene, siden vi måtte redusere farten for å unngå for mye støy på de akustiske registreringene etter sild og kolmule. I tillegg brukte vi lenger tid på stasjon på grunn av sterk vind, høy sjø og krevende strøm. Det positive er at vi så langt har fått gjennomført alle de nødvendige forskningsoppgavene underveis som planlagt om bord på «Eros» og «Vendla».

Varierende fangster, men økende trend

Fangstmengdene med makrell har variert, men trenden generelt har vært økende både på «Eros» og «Vendla» etter at andre del av toktet startet med kartlegginger langs øst-vest kurslinjer i Norskehavet ved 69°N og 70°N. Det oppdaterte kartet viser makrellfangster tatt så langt om bord på de to norske fartøyene «Eros» og «Vendla» fra toktstart 1. juli og fram til torsdag 22. juli. 

Kart over fangstområder
Kartet viser makrellfangster tatt ombord Eros og Vendla 1.- 22. juli. Kart: Valantine Anthonypillai / HI

Det har vært lave og spredte akustiske registreringer av nvg-sild i de kartlagte områdene så langt på toktet, med unntak av økte akustiske registreringer av sildestimer i de øverste vannmassene sørøst av Jan Mayen. De biologiske prøvene så langt viser en dominans av 2016-årsklassen. 

Kolmuleregistreringer

Kartleggingen vestover utover kontinentalskråningen gav oss også muligheter til å utføre tråling på akustisk registrering av kolmule. Kolmula står spredt utover store havområder, men hovedsakelig i små og veldig spredte konsentrasjoner mellom ca. 150-400 m dyp avhengig av tid på døgnet.
Vi samler systematisk inn otolitter (øresteiner) og genetiske prøver til nye metoder for å skille ulike sildepopulasjonar. Det foregår også et eget innsamlingsprogram og undersøkelser om bord av parasitten Kudoa thyrsites som gir "gelemakrell" og kvalitet på makrellen. Vi tar også makrellprøver i hele Norskehavet til bruk i utvikling av ny metode for genetisk identifikasjon av makrellens mageinnhold.

Planktonprøvene fra WP2 hoven (0-200 m dyp) tatt om bord på «Eros» og «Vendla» under hele toktet blir først veid og analysert på land etter toktslutt ved Havforskningens laboratorier i Bergen. Resultatene knyttet til beiteforholdene og dyreplanktonkonsentrasjoner i Norskehavet i sommer vil således først bli tilgjengelig noe senere. Videre vil oseanografiske data om sjøtemperatur, saltholdighet og næringssalter bli kvalitetssikret på HI i Bergen før resultatene gjøres offentlig tilgjengelig.

Foto av plantonhov på vei til å senkes
Planktonhov (WP2) på vei ut fra Eros i Norskehavet under makrell-økosystemtoktet. Fotograf: Leif Nøttestad/HI​​​​​

Det har vært svært vanskelig å utføre sjøpattedyrobservasjoner de siste dagene etter mannskapsskifte i Tromsø, på grunn av høy sjø og mye hvite skumtopper. Under første del av toktet, preget av rolige vær- og vindforhold, var de visuelle observasjonene dominert av vågehval og flokker av grindhval, men også innslag av spekkhoggere, finnhval og spermhval.

Makrell-økosystemtoktet fortsetter for «Eros» og «Vendla» frem til 3. august.