Gå til hovedinnhold

Se webinar: Delte kunnskap om kystforskning i nord


Foto av Ingrid Askeland Johnsen

Oppdrettsanlegg i Lofoten

Godt over 100 personer deltok på webinar om forskningen vår på havbruk i nord torsdag 10.juni. Deltakerne fikk smakebiter om både strømmodeller, sårbare habitat og flere andre tema som er aktuelle langs kysten. Du finner link til opptaket i teksten.

– Vi har store forventninger om at det grønne skiftet skal være blått, sa havforskningsdirektør Sissel Rogne da hun åpnet webinaret vårt om kystforskning i nord.

Se opptak av webinaret

Webinaret hadde hovedfokus på havbruk, og retet seg mot de som jobber med lokal og regional forvaltning, samt politikere, næringsaktører og andre interesserte. 

Gjennom webinaretdelte vi kunnskap om hvordan strømmodeller kan brukes for å kartlegge optimal lokalisering av havbruksanlegg, og til å vurdere hvor stor oppdrettsaktiviteten kan være langs kysten. Studier av ulike økologiske effekter av lakseoppdrett og påvirkning på sårbare habitater presenteres, sammen med ulike forskningsprosjekter som kan være til nytte for kystkommuner og andre som forvalter kystområdene i nord.

Vil du se på strømmodellene eller lese mer om de ulike temaene som var omtalt, kan du følge lenkene under:

Modeller:

Forskningsdata:

Risikorapport norsk fiskeoppdrett:

Sårbare naturtyper:

Omtalte prosjekt:

HI er en sentral rådgiver for forvaltningen innen akvakultur, og vi baserer våre råd på grundig og relevant forskning. Vi har fokus både på fremtidens havbruk og miljøeffekter av akvakultur.

Program:

09.00: Velkommen/innledning. Havforskningsdirektør Sissel Rogne

09.05: Hvilken miljøforskning relevant for fiskeoppdrett gjør HI i nord? Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger

09.20: Spredning av lakselus - fra enkeltanlegg til felles strategi Forsker Ingrid Askeland Johnsen

09.35: Kartlegging av sårbare natur i forbindelse med akvakultur. Forsker Vivian Husa

09.50: Spørsmål fra publikum

10.10: Oppsummering. Forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen