Gå til hovedinnhold

Dette har dere funnet i havet – og tipset oss om

Ja, vi elsker våre folkeforskere. På portalen dugnadforhavet.no har vi fått inn mye interessant hittil i år.  

I takt med at flere og flere får øynene opp for dugnadforhavet.no, blir det stadig nye funn som kommer langs hele kyststripen.  

Hvis du ikke vet hva Dugnaden går ut på, så er det kort fortalt slik: Du finner noe i havet eller fjæra som du tenker kan være av interesse for havforskerne. Kan det være en fremmed art? En brugde? En sjelden krabbe, breiflabb-egg eller kanskje søppel?  

Da melder du det inn her, og får funnet sjekket og bekreftet av våre forskere.  

Klaser av egg  

Klaser med egg i lekespade. Hvitaktig klump med geléaktig substand.
Eggkokonger fra kongsnegl. Foto: Innsender/dugnadforhavet.no 

Denne innsenderen har tatt et godt foto av funnet ved Saltstraumen. Innsenderen briljerer med god kunnskap, og skriver til oss:  

«Fant to store klaser med noe som ligner på egg. Har fått tips om at dette kanskje er egg fra kongesnegle. Vet dere hva dette er?» 

Forskeren gir innsenderen langt på vei rett. (Forskernes navn vises ikke alltid i portalen, derfor vil vi enkelte ganger sitere vedkommende som forsker, red.anm.)

 –Eggkokonger fra kongsnegl, Buccinum undatus. Inne i hver kokong er det mange egg, og etterhvert små snegler. De sterkeste spiser opp resten, og bare få overlever og kommer ut av kokongen. Kongsneglene er tøffe rovdyr og åtseletere fra start til slutt. 

Genetiske prøver  

Hvis vi holder oss nordpå, har en annen folkeforsker sendt inn et bilde av det vedkommende tror er en Alaska pollock ved Kjøllefjorden. Innsenderen fikk mistanken bekreftet av forsker Terje van der Meeren:

– Bildene viser store likheter med "Alaska pollock" (Gadus chalcogrammus), eller Berlevågsfisk (Theragra finnmarchica) som den tidligere ble kalt, da man trodde dette var forskjellige arter. 

Død fisk på bakken av typen Alaska Pollock
Denne folkeforskeren hadde helt rett i sin antagelse om at dette var en Alaska pollock. Foto: Innsender/dugnadforhavet.no

Terje van der Meeren spør innsender om å fryse ned eksemplaret for genetiske prøver. Innsenderen sender tommel opp for videre dialog med Havforskningsinstiuttet.  

Funn i fjæra  

Noen ganger trenger man bare en tur i fjæra i folkeforskningens navn. Denne karen ble sendt inn av en anonym bruker, som fant den på Ytre Øksingan på Helgelandskysten.  

Lysegrønt sekkedyr på stein ved siden av linjal som indikerer størrelse på få centimeter
Det er veldig fint når folkeforskerne bidrar med riktig størrelser, som her. Foto: Innsender/dugnadforhavet.no 

Forskeren har sjekket funnet, og skriver tilbake til innsenderen:  

– Hei, dette ser nok ut til å være et vanlig sekkedyr, Ciona intestinalis, offisielt kalt grønnsekkedyr. Siden det som regel ikke er særlig grønt, foretrekker jeg et annet trivialnavn, tarmsjøpung. Denne vokser fort, inneholder både proteiner og cellulose, og er derfor i søkelyset både som mulig tilskudd til laksefôr og som cellulose-materiale. Det har også en høy verdi i live, da det som filterspiser filtrerer store mengder sjøvann.  

Vi setter stor pris på de viktige bidragene fra dere folkeforskere, og håper flere ønsker å bidra til Dugnad for havet. Her kan du lese mer om satsingen. 

Avlangt hvitt skjell med gule kanter, tilhører blekksprutfamilien Sepidae
Dette skjellet tilhører blekksprutfamilien Sepidae.