Gå til hovedinnhold

Kan ekstrakt fra olivenblader styrke laksens immunforsvar?


Olivenblader og laks i merd

I EU-prosjektet «OLEAF4VALUE» skal forskere finne ut hvordan den store mengden olivenblader fra olivenoljeproduksjon kan brukes til noe nyttig. 

Fotograf: Unsplash.com (olivenblad) / Frode Oppedal/Havforskningsinstituttet

I dag er olivenblader en stor uutnyttet biomasse fra olivenoljeindustrien. Nå skal forskere finne nye måter å bruke bladene på, som for eksempel å tilsette det i fôr til laks.

Hvert år produseres det 4,5 millioner tonn med olivenblader i hele verden. Dette er i dag en stor uutnyttet ressurs, og er et problem for produsentene.

Det skal EU-prosjektet «OLEAF4VALUE», der Havforskningsinstituttet er en av partnerne, gjøre noe med. Målet er å finne ut hvordan den store mengden blader kan brukes til noe nyttig.

– HI sin rolle i prosjektet er å undersøke om stoffene som finnes i olivenbladene kan påvirke fiskehelse og velferd, sier forsker Sofie Remø.

Remø skal sammen med kollega Søren Grove lede HI sin del av det store prosjektet, der 16 partnere fra 9 forskjellige land er med.

Stoffer i bladene som kan styrke immunforsvaret

Olivenbladene inneholder såkalte bioaktive komponenter, som vil si stoffer som kan styrke for eksempel immunforsvaret.

HI-forskerne skal derfor undersøke om ekstrakt fra olivenbladene kan påvirke motstandsdyktighet mot relevante virussykdommer hos laks.

– Stoffene skal hentes ut av bladene, og deretter inkluderes i laksens fôr. Til slutt vil fiskens motstandsdyktighet bli testet i våtlaboratoriene i Bergen, sier Remø.

I dag brennes bladene opp, nå kan de få nytt formål

Olivenoljeproduksjonen er en viktig industri i Sør-Europa og langs Middelhavskysten. Men i dag blir reststoffene, altså olivenbladene, lite brukt.

Den store mengden med olivenblader er et problem for produsentene som må fjerne bladene fra åkrene og olivenoljefabrikkene. I dag blir bladene brent ute på åkrene, gitt til kveg eller i noen tilfeller brent opp for å produsere energi.

Gjennom prosessering av bladene kan de få et nytt formål, såkalt oppsirkulering, og målet er at det skal være så lite som mulig igjen som ikke blir brukt.

– Prosjektet er eksempel på sirkulær bioøkonomi der livsløpet til et produkt blir forlenget, og avfall blir redusert til et minimum, sier Remø.

Les mer om prosjektet her: OLEAF4VALUE Home - OLEAF4VALUE