Gå til hovedinnhold

Revidert kvoteråd for hyse i Barentshavet


Hyse

Hyse. 

Fotograf: Erling Svensen/ Havforskningsinstituttet

Det nye kvoterådet for nordøstarktisk hyse tilsier et fiske på opptil 178 532 tonn. Det er en reduksjon på mindre enn 1 prosent fra det opprinnelige rådet sluppet i juni i år.

Kvoterådet på hyse endres fra 180 003 tonn til 178 532 tonn for 2022.

Endringene skyldes en programvarefeil i Stox, som er programmet forskerne bruker til å beregne bestandene.

Feilene ble oppdaget etter 15. juni i år, som var da kvoterådene for de store fiskebestandene i Barentshavet ble presentert.

Les også: Tilrår reduserte kvotar for både torsk, hyse og blåkveite | Havforskningsinstituttet (hi.no)

Etter at feilene ble oppdaget beregnet forskerne bestandsstørrelsene på hyse og nordøstarktisk torsk (skrei) på nytt. Endringene i bestandene var minimale. Kvoterådet for hyse er redusert med mindre enn 1 prosent, og rådet for nordøstatlantisk torsk forblir uendret.

Se oppdaterte bestandsfakta på våre kvoterådssider.