Gå til hovedinnhold

Mange viktige næringsstoffer i laksesild


LAKSESILD

Den mesopelagiske arten laksesild er en liten, sølvblank fisk som lever på over hundre meters dyp. Den inneholder mye av viktige næringsstoffer som jern, sink, selen og vitamin A.  

Fotograf: Erlend A. Lorentzen/ Havforskningsinstituttet

En ny studie av laksesild fra norske fjorder, Nordsjøen og Biscayabukten viser at fisken inneholder mye jern, selen, sink, vitamin A og omega-3-fettsyrer.  

Laksesild er en liten, sølvblank fisk som lever på over hundre meters dyp. Fisken blir opptil 7 centimeter, og finnes fra ekvator og Middelhavet nordover til Norskehavet.

Nå har HI-forskere undersøkt laksesild fra fire norske fjorder, Nordsjøen og Biscayabukten. De så på næringsstoffer og uønskede stoffer, og sammenlignet fisk fra de tre ulike stedene.

– Felles for alle tre lokasjonene er at laksesild inneholder mye av viktige næringsstoffer som jern, sink, selen og vitamin A. Det betyr at den kan være en viktig matressurs i fremtiden for å bidra til at flere får tilgang til både nok og næringsriktig mat, sier forsker Mike Yiou Zhu.

Mer kadmium i Biscayabukten og Nordsjøen

Forskerne så også på hva fisken inneholdt av miljøgifter og andre uønskede stoffer.  

Laksesild fra Biscayabukten og Nordsjøen hadde nivåer av tungmetallet kadmium over det som er EUs grenseverdi for mat til mennesker. I de fire fjordene var derimot kadmium-nivåene under grenseverdien.

På alle de tre stedene fisken var fanget, var nivåene derimot under det som er grensen for bruk i fiskefôr.

– Ved å bruke laksesild i fôr til fisk eller dyr, kan man øke næringsinnholdet i fôret mye, sier Zhu.

For miljøgifter som dioksiner og dioksinlignende PCB, samt tungmetallene bly og kvikksølv, var nivåene lave, og under grenseverdi for alle tre stedene.

Mye omega-3-fettsyrer i fisken

Laksesild fra alle tre stedene hadde høye nivåer av de marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA.

Nivåene varierte fra 6 til 20 milligram per gram. Det er mye høyere enn det som EU kategoriserer som mat med høyt innhold av omega-3-fettsyrer, som er på 0,8 milligram per gram.

Laksesild fanget i Bjørnafjorden, Boknafjorden, Hardangerfjorden og Osterfjorden hadde de høyeste nivåene av de marine omega-3-fettsyrene. 

 – Vi har også sammenlignet næringsinnholdet med sardiner, og ser at laksesild generelt inneholder mer av både DHA, jern og vitamin A, sier Zhu.

Viktig i kampen mot skjult sult

Fisk som lever mellom 200 og 1000 meters dyp kalles for mesopelagiske fisk, og er en stort sett uutnyttet ressurs. Det finnes trolig mer enn 10 milliarder tonn av disse artene globalt.

– Globalt sett kan laksesild være en viktig kilde for å løse noen av problemene med nok mat og næringsstoffer. Det er mange mennesker i verden i dag som ikke får i seg nok av viktige næringsstoffer, såkalt skjult sult, sier Zhu.

Noe av utfordringene med laksesild og andre mesopelagiske arter er fangstmetodene, og det å få til en bærekraftig høsting. Fiskene er for eksempel for små til å la seg fange i kommersielle tråler.