Gå til hovedinnhold

Makrelltoktet: Ferdige med første del

Nå er det mannskapsbytte i Tromsø før ferden går videre nordover mot Svalbard i jakten på makrellens nullgrense.

«Vendla» og «Eros» er nå ferdige med første del av makrelltoktet.

Til tross for en del dårlig vær har vi klart å gjennomføre alle de 56 forhåndsbestemte stasjonene. I tillegg har vi hatt 15 trålhal på ekkoloddregistreringer av sild og kolmule.

Muligens lenger øst

Fredag er det mannskapsbytte i Tromsø før ferden går videre nordover helt til sørspissen av Svalbard i håp om å finne nullgrensen til makrellen – altså der det slutter å være makrell.

Basert på foreløpige resultat halvveis i toktet, ser det ut som at makrellen i år står litt lenger øst enn tidligere.

Figur 1_fordeling av makrell- og sildefangster
Figur 1. Foreløpig fordeling av makrell- og sildefangster (kg) i 30 minutters overflatehal i forhåndsbestemte posisjoner.

Størrelsen på makrellen er lik som i 2021 ved at den store makrellen på over 500 gram er i de vestlige områdene, og den noe mindre 300–400 grams makrellen er nærmere Norskekysten.

Figur 2. Gjennomsnittsvekt (kg) på makrellen
Figur 2. Gjennomsnittsvekt (kg) på makrellen i fangstene. 

Har DNA-testet sild for å se hvilke bestander de tilhører

Vi har fått mellom 0 og 2800 kg sild i fangstene. Inntrykket er at det er mer blanding av sild i makrellfangstene i år sammenlignet med tidligere år.

Størrelsen på silden har variert mellom 199 og 375 gram, og 2016-årsklassen ser ut til å dominere i fangstene.

Silden har vært i ulike modningsstadier, med fisk som allerede har gytt og fisk som ikke ennå har gytt.

Dette kan tyde på at det er innblanding av andre bestander sammen med norsk vårgytende sild (nvg-sild).

Vi har samlet inn genetiske prøver av sild for å undersøke hvilke bestander de tilhører.

Fant kolmule på ekkolodd

Vi har ikke registrert store sild- eller makrellstimer nær overflaten, men har sett små stimer på ekkoloddet og sonaren.

«Vendla» traff også på store kolmulestimer på 100 m dyp og posisjon 67°42N og 6°41E. Gjennomsnittsstørrelsen på kolmulen var 60 gram.

Og parasitter, hjerter, nyrer og rognkjeks

700 makrell er blitt undersøkt for gelémakrell-parasitten Kudoa thyrsites og seks individer har fått påvist infeksjon (0,9 prosent).

I tillegg har vi samlet hjerter og nyrer fra sild og makrell for undersøkelser av sildesopp (Ichtyophonus sp.) som kan føre til sykdom, og i alvorlige tilfeller død hos fisken. 

85 rognkjeks er blitt merket og sluppet ut igjen for undersøkelser av fiskens utbredelse og vandringsmønster.  

Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen av første del av toktet. Vi takker for godt samarbeid mellom «Vendla», «Eros» og ønsker lykke til med del to av toktet.

 

Figur 3_små makrellstimer på ekkoloddet
Figur 3. Den største fangsten på 21 tonn makrell fikk Vendla på Haltenbanken. I området registrerte vi også små makrellstimer på ekkoloddet, med de typiske sterke ekkoene på 200 kHz frekvens. 
sonar og ekkolodd
Figur 4. Et stort antall små sildestimer på 30–40 m dyp ble registrert om bord på Vendla på 68°N og 3°E med sonar og ekkolodd. Tråling i overflaten resulterte i en fangst som bestod av 70 % sild og 30 % makrell.