Gå til hovedinnhold

På kun ett år ble villaksen 10 centimeter mindre


villaks

 Fra 2004 til 2005 ble villaksen 10 centimeter kortere. Forskerne oppdaget at endringene sammenfalt med større endringer i Norskehavet i samme periode. 

Fotograf: Erlend A. Lorentzen/ Havforskningsinstituttet

Fra 2004 til 2005 skjedde det store endringer i Norskehavet, og veksten på villaks ble kraftig redusert langs store deler av norskekysten.

I en ny studie har forskere studert 50 000 lakseskjell fra 180 laksebestander, fra svenskegrensen til Finnmark. De har tilbakeregnet vekst i havet siden 1989.

– Fra 2004 til 2005 så vi drastiske endringer i Norskehavet, og en kraftig reduksjon på villaksens størrelse. På kun ett år ble laksen 10 centimeter kortere, sier HI-forsker Kjell Utne.

– Det er et fall på nær 20 prosent i villaksens lengde, og et enda større fall i fiskens vekt. Men i Nord-Norge så vi ikke de samme endringene, forklarer Utne.

Studien er ledet av NORCE, og er gjort i samarbeid med HI, Rådgivende Biologer (RB) og Norsk institutt for naturforskning – NINA.

Les saken hos NORCE her: Voldsom og plutselig endring i Norskehavet førte til rask nedgang i villaksens vekst i havet 

Store endringer i Norskehavet

Forskerne oppdaget en plutselig reduksjon i størrelsen på villaks fra 2004 til 2005, i bestander fra Oslo til Trøndelag.

I de to mest usatte regionene, på Vestlandet og i Sør-Norge, var nedgangen på villaksens vekst på henholdsvis 25 prosent og 36 prosent.

De oppdaget også at endringene sammenfalt med større endringer i Norskehavet i samme periode. Tilførselen av næringsrikt arktisk vann, som vanligvis kommer naturlig inn i Norskehavet nord for Island, ble kraftig redusert rundt 2005. Samtidig så de også en reduksjon i dyreplankton.

– Det er en stor endring i hele økosystemet, rett og slett, sier Utne.

Ser det samme hos makrell

Utne forklarer at de også har sett de samme endringene hos makrell i samme periode.

– Vi så også at veksten hos makrell ble kraftig redusert i de påfølgende årene. Makrell bruker flere år på å vokse enn laks, så det er naturlig at vi ser det samme her, bare med en liten forsinkelse, sier Utne.

2004 var også det siste året med god rekruttering av sild, og mange sildelarver. Etter dette har rekrutteringen til sildebestanden vært dårligere. Sildelarver er viktig mat for laksen den første sommeren den er i sjøen.   

Dramatisk nedgang

Utne er sammen med kollegaene fra NORCE, HI, Rådgivende Biologer og NINA med på det større prosjektet «Salmon at sea», finansiert av Forskningsrådet, der man ser på hva som skjer med laksen i havet. Forskerne har hatt en teori om en gradvis nedgang i vekstforholdene.

– Vi har antatt en jevn nedgang i størrelsen på laks over mange år, og trodde dette gikk gradvis. Men nå avdekker vi altså en stor, plutselig endring i størrelse fra ett år til et annet. Det er dramatisk fordi når fisken er mye mindre de første månedene den tilbringer i sjøen, er det sannsynlig at sjøoverlevelsen reduseres, sier NORCE-forsker Knut Vollset som har ledet studien.

I november 2021 ble villaksen plassert på Artsdatabankens rødliste, i kategorien «nær truet», etter en trend over lang tid med nedgang i antallet som vender tilbake til kysten etter vekstperioden i havet. 

Referanse: 

Knut Wiik Vollset, Kurt Urdal, Kjell Utne, Eva B. Thorstad, Harald Sægrov, Astrid Raunsgard, Øystein Skagseth, Robert J. Lennox, Gunnel M. Østborg, Ola Ugedal, Arne J. Jensen, Geir H. Bolstad, Peder Fiske: Ecological regime shift in the North-east Atlantic revealed from the unprecedented reduction in marine growth of Atlantic salmon. Science Advances. Lenke: https://doi.org/10.1126/sciadv.abk2542