Gå til hovedinnhold

Tobisflåten har vært spesielt flinke til å levere fangstdata


110798tobis

Det har lenge vært et godt samarbeid med rapportering av fangster mellom flåten og HI.

Det er likevel ikke rom for å senke skuldrene.

I 2021 ble tobis, lodde, hestmakrell og vassild inkludert i fangstprøvelotteriet. Til tross for et forbedringspotensial jevnt over lotteriet, er det ikke bare dårlige tall å melde. 

Nå har havforskerne oppsummert erfaringene fra 2021 i en nylig publisert rapport. Spesielt øyepål- og tobisflåten leverer gode fangstdata.

– Tobisflåten har vært flinke til å levere fangstprøver. Men det er ikke rom for å senke skuldrene, sier havforsker Espen Johnsen, som er bestandsansvarlig for tobis.

ansvarlig for tobisbestanden espen Johnsen
– Informasjonen vi får inn fra lotteriet er viktig for fortsatt god rådgiving, sier bestandsansvarlig for tobis, Espen Johnsen.

2016-klassen blir fremdeles fisket

Fangstdataene forteller blant annet at 2016-klassen på tobis fremdeles er en stor andel av fangstene.

–  Tobisen kan bli over ti år gammel, men historisk så er det stort sett fisket på 1-, 2- og til en viss grad 3-åringer. Så i fiskeriene har man ansett tobis som en kortlivet art. Det er derfor ganske oppsiktsvekkende at vi fremdeles fisker på en såpass gammel fisk, og tyder på at fiskedødeligheten på denne årsklassen har vært moderat, sier Johnsen.

Godt samarbeid med tobisflåten

Han forklarer at de lenge har hatt et godt og produktivt samarbeid med tobisflåten. Også årene før fisket ble en del av fangstprøvelotteriet.

– Vi har hatt god prøvetaking av fangstene tidligere også. Men det som er fint med å være en del av lotteriet, er at logistikken er felles for fiskeriene. I tillegg er vi med å bygge opp en statistisk modell. Gevinsten med å være en del av dette er at vi får bedre rådgivning på sikt, forklarer Johnsen og legger til:

– Globalt sett er det revolusjonerende at vi nå kan hente biologiske prøver fra kommersielt fiske som har en statistisk maskin i bakgrunn. Informasjonen vi får inn fra lotteriet er viktig for fortsatt god rådgivning.

Samtidig poengterer han at dersom systemet skal være vellykket, så må alle leddene fungere. 

Referanse:

Åge Høines, Justine Diaz, Lise Heggebakken, Lea Marie Hellenbrecht, Espen Johnsen, Cecilie Kvamme, Leif Nøttestad, Are Salthaug, Georg Skaret, Erling Kåre Stenevik, Bjørn Vidar Svendsen, Susanne Tonheim og Håkon Otterå. Fangstprøvelotteriet 2021 - erfaringer og resultat. Rapport fra havforskningen 2023-8.