Gå til hovedinnhold

Nyheter

Tema: Sei – Nordsjøen Fjern filter

Resultat: (7)Forskingsfartøyet G. O. Sars til havs

Har sjekka torskefisk i Nordsjøen for miljøgifter – det går seint nedover

16.01.2024

Og for ei stoffgruppe går det oppover, trass i at miljøgifta er forboden.Sei som svømmer i havet, mørk bakgrunn.

Auka kvoteråd for sei i Nordsjøen

30.06.2023

Havforskarane kom i dag med kvoteråd for 2024 for botnfisk i Nordsjøen og områda rundt.Sei i stim.

Auka kvoteråd for nordsjøtorsk og -sei – nedgang for sild

30.06.2022

Havforskarane kom i dag med kvoteråd for 2023 for sild og botnfisk i Nordsjøen og områda rundt.Bilde av en sei

Tilrår redusert seikvote i Nordsjøen

30.06.2021

Det internasjonale rådet for havforsking (ICES) kom i dag med kvoteråd for 2022 for botnfiskbestandane i Nordsjøen og områda rundt.Pollachius virens 27 08 2014 2

Tilrår lågare seikvote i Nordsjøen

30.06.2020

Det internasjonale rådet for havforsking (ICES) kom i dag med kvoteråd for 2021 for bestandane av botnfisk i Nordsjøen og områda rundt. Torsk i kar

Kraftig nedgang for torsk i Nordsjøen

28.06.2019

Torskebestanden i Nordsjøen er i dårlig forfatning, og kvoterådet for 2020 reduseres derfor med 70 prosent i forhold til årets fastsatte kvote. Rådene for de andre fiskeartene går også ned, men det i mindre grad.seitokt redigert

Øker kvoteråd på sei i Nordsjøen

29.06.2018

Neste års kvoteråd for torsk, hyse, sei, hvitting og rødspette i Nordsjøen er nå klare. Seibestanden er i god forfatning og kvoterådet går derfor opp fra i fjor. Rådene for torsk, hyse, og hvitting går ned.