Gå til hovedinnhold

Mette Strand

No image
Overingeniør
Telefon: 45399079
Avdeling: Økosystemprosesser

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2024

Fine-scale diet data reveal spatial variation in predator–prey interactions in Norwegian fjords

Jessica Tengvall, Guldborg Søvik, Katja Susanna Enberg, Ulf Ove Lindstrøm, Mette Strand, Torstein Pedersen, Hans Kristian Strand, Fabian Zimmermann
Journal of Applied Ecology
2024

Fine-scale diet data reveal spatial variation in predator–prey interactions in Norwegian fjords

Jessica Tengvall, Guldborg Søvik, Katja Enberg, Ulf Ove Lindstrøm, Mette Strand, Torstein Pedersen, Hans Kristian Strand, Fabian Zimmermann
Journal of Applied Ecology 61 p. 687-699

Rapporter og avhandlinger

2020

Essay om fiskerier i Porsangerfjorden før og nå - et resultat av møter mellom fjordbrukere og forskere

Hans Kristian Strand, Jan Daleng, Tore Eliassen, Thor Follesø, Harald Gjøsæter, Hans Oliver Hansen, Thomas Hansen, Hartvig Johansen, Hedly Josefsen, Dagny Larsen, Terje Martinsen, Kjell Harald Nedreaas, Torstein Pedersen, Mette Skern-Mauritzen, Mette Strand, Guldborg Søvik, Fabian Zimmermann
2020

Kartlegging av fjordøkosystemene i Tana- og Porsangerfjorden - Råd og kunnskapsbidrag fra Havforskningsinstituttet i forbindelse med vurdering av en eventuell åpning av direktefiske etter reker med bunntrål i Tana- og Porsangerfjorden

Guldborg Søvik, Kjell Harald Nedreaas, Fabian Zimmermann, Berengere Husson, Hans Kristian Strand, Lis Lindal Jørgensen, Mette Strand, Trude Hauge Thangstad, Agneta Hansen, Thea Båtevik, Jon Albretsen, Arved Staby
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)