Tonje Nesse Forland

KliptMindre.PNG
Forsker
Telefon: 40825357

Arbeidsområde

​Eg jobbar med å undersøkje korleis fisk blir påverka av menneskeskapte lydar i havet. Eg er fysiker med spesialisering i akustikk.

Eg har tidlegare jobba med breidbands-ekkolodd, laboratorie-målingar av akustisk tilbakespreiing (target strength) frå makrell og tobis, og teoretisk modellering av dette.  

Curriculum Vitae

Fagfeltet mitt er akustikk. Eg har erfaring frå både havforsknings- og petroleumsbransjen. Eg har jobba med ulike typar akustiske målingar, for det meste i vasstankar, men og i merd og i gasstankar med høgt trykk. Eg har erfaring med eksperimentelle oppsett, breibandsakustikk, signalbehandling, analyse av data i matlab, simuleringar i matlab og med endeleg element metoden (comsol). Eg jobbar no med forskning og rådgjeving i forbindelse med seismiske undersøkingar og påverknad på fisk, og eg skal byrje å forske meir på korleis vi kan utnytte breibandseigenskapane til EK80 på tokt

Publikasjoner

Faglige foredrag

2019

Electric and magnetic senses in marine animals , and potential effects of electromagnetic surveys

Daniel Nyqvist, Tonje Nesse Forland, Lise Doksæter Sivle, Caroline Durif, Magnar Gullikstad Johnsen, Karen de Jong
2019

Broadband backscattering from tethered Atlantic mackerel

Rokas Kubilius, Gavin Macaulay, Egil Ona, Atle Totland, Tonje Nesse Forland
2018

The SpawnSeis-project. Testing the impact of seismic sound on spawning cod

Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, Daniel Nyqvist, Lise Doksæter Sivle
2018

Konsekvenser av seismikk

Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, Daniel Nyqvist, Lise Doksæter Sivle
2017

Behaviour of penned Atlentic mackerel exposed to increasing levels of seismic airgun pulses

Tonje Nesse Forland, Rune Roland Hansen, Hans Erik Karlsen, Petter Helgevold Kvadsheim, Mathias Andersson, Markus Linne, Endre Grimsbø, Lise Doksæter Sivle
2017

Påvirkes makrell av seismikk?

Endre Grimsbø, Tonje Nesse Forland
2012

Wide band calibration of echo sounders using spheres

Tonje Nesse Forland, Halvor Hobæk, Rolf Korneliussen
2011

Experimental investigation of scattering properties of Atlantic mackerel

Tonje Nesse Forland, Halvor Hobæk, Rolf Korneliussen
2011

The frequency response of Atlantic mackerel and sandeel

Tonje Nesse Forland, Halvor Hobæk, Rolf Korneliussen
2007

SOUND SCATTERING FROM SHORT METALLIC CYLINDERS AND ITS RELATION TO MODAL VIBRATIONS

Halvor Hobæk, Tonje Lexau Nesse
2007

Modal analysis of sound scattering from short metallic cylinders

Halvor Hobæk, Tonje Lexau Nesse
2006

Acoustic Scattering from Atlantic Mackerel Backbones

Tonje Lexau Nesse, Halvor Hobæk, Rolf Jacob Korneliussen, Egil Ona
2006

Scattering from spheres and cylinders - revisited

Halvor Hobæk, Tonje Lexau Nesse
2006

Scattering from mackerel bones

Tonje Lexau Nesse, Halvor Hobæk, Rolf Jacob Korneliussen

Vitenskapelige artikler (NVI)

2020

Measurements of underwater noise radiated by commercial ships at a cabled ocean observatory

Guosong Zhang, Tonje Nesse Forland, Espen Johnsen, Geir Pedersen, Hefeng Dong
Marine Pollution Bulletin
2020

Electric and magnetic senses in marine animals, and potential behavioral effects of electromagnetic surveys

Daniel Nyqvist, Caroline Durif, Magnar Gullikstad Johnsen, Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, Lise Doksæter Sivle
Marine Environmental Research 155:104888 p. 1-11
2014

Scattering properties of Atlantic mackerel over a wide frequency range

Tonje Nesse Forland, Halvor Hobæk, Rolf Korneliussen
ICES Journal of Marine Science 71 p. 1904-1912
2014

Broad bandwidth acoustic backscattering from sandeel - measurements and finite element simulations

Tonje Nesse Forland, Halvor Hobæk, Egil Ona, Rolf Korneliussen
ICES Journal of Marine Science 71 p. 1894-1903
2013

Characterization of target spheres for broad-band calibration of acoustic systems

Halvor Hobæk, Tonje Nesse Forland
Acta Acustica united with Acustica 99 p. 465-476
2009

Measurements of acoustic-scattering spectra from the whole and parts of Atlantic mackerel

Tonje Lexau Nesse, Halvor Hobæk, Rolf Jacob Korneliussen
ICES Journal of Marine Science 66 p. 1169-1175

Rapporter og avhandlinger

2020

Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet: seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger — Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2020

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Daniel Nyqvist, Endre Grimsbø, Tina Kutti
2019

Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet: seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Daniel Nyqvist, Karen de Jong, Endre Grimsbø
2017

Behavioural effects of seismic dose escalation exposure on captive mackerel (Scomber scombrus)

Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Rune Roland Hansen, Mathias Andersson, Endre Grimsbø, Markus Linne, Hans Erik Karlsen
2013

Acoustic properties – Fish without swimbladder

Forland, Tonje Nesse
2006

Måling av akustisk spreiing frå makrellbein

Tonje Lexau Nesse, Halvor Hobæk

Poster

2019

Integrating existing knowledge to predict effects of anthropogenic noise on fish reproduction

Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, M. Clara P. Amorim, Guillaume Rieucau, Hans Slabbekoorn, Lise Doksæter Sivle
2019

How could we predict effects of noise on fish reproduction

Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, M. Clara P. Amorim, Guillaume Rieucau, Hans Slabbekoorn, Lise Doksæter Sivle
2019

Do seismic surveys affect the behavior of spawning cod?

Daniel Nyqvist, Lise Doksæter Sivle, Ørjan Karlsen, Esben Moland Olsen, Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, Jon Egil Skjæraasen
2019

Behaviour of spawning cod in relation to marine seismic surveys

Daniel Nyqvist, Lise Doksæter Sivle, Ørjan Karlsen, Esben Moland Olsen, Karen de Jong, Tonje Nesse Forland, Jon Egil Skjæraasen
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)