G.M. Dannevig

G.M.-Dannevig.jpg

«GM Dannevig» eies av HI og er det eldste fartøyet i flåten, bygget i 1979, og med hjemmehavn ved HIs forskningsstasjon i Flødevigen ved Arendal. Fartøyet har Skagerrak og kysten av Østlandet og Sørlandet som primært operasjonsområde, men har også enkelte tokt langs Vestlandskysten. Fartøyet gjennomfører miljøundersøkelser på faste stasjoner langs kysten av Sør- og Østlandet hver måned, i tillegg til oseanografisk snitt mellom Torungen og Hirtshals. I tillegg har den en rekke «faste» tokt hvert år i kystsonen.

I 1986/-87 ble fartøyet forlenget til 92 fot og ominnredet, slik at det ble plass til instrumentrom, fiskelaboratorium, våt- og tørrlab på hoveddekket. Instrumentering og utstyr ble også supplert. Instituttet fikk dermed et hensiktsmessig fartøy til undersøkelser langs Sørlandskysten, i Skagerrak og Nordsjøen.