G.M. Dannevig

G.M.-Dannevig.jpg

«G.M. Dannevig» eies av Havforskningsinstituttet og er det eldste fartøyet i flåten, bygget i 1979. Fartøyet har hjemmehavn ved HIs forskningsstasjon i Flødevigen ved Arendal. Operasjonsområdet er primært Skagerrak og kysten av Østlandet og Sørlandet, men fartøyet har også enkelte tokt langs Vestlandskysten.

«G.M. Dannevig» gjennomfører miljøundersøkelser på faste stasjoner langs kysten av Sør- og Østlandet hver måned, i tillegg til oseanografisk snitt mellom Torungen og Hirtshals. I tillegg har den en rekke «faste», årlige tokt i kystsonen.

I 1986/-87 ble fartøyet forlenget til 92 fot og ominnredet, slik at det ble plass til instrumentrom, fiskelaboratorium, våt- og tørrlab på hoveddekket. Instrumentering og utstyr ble også supplert. Instituttet fikk dermed et hensiktsmessig fartøy til undersøkelser langs Sørlandskysten, i Skagerrak og Nordsjøen.