Gå til hovedinnhold

«G.M. Dannevig»


G

«G.M. Dannevig» eies av Havforskningsinstituttet og er det eldste fartøyet i flåten, bygget i 1979. Fartøyet har hjemmehavn ved HIs forskningsstasjon i Flødevigen ved Arendal. Operasjonsområdet er primært Skagerrak og kysten av Østlandet og Sørlandet, men fartøyet har også enkelte tokt langs Vestlandskysten.

«G.M. Dannevig» gjennomfører miljøundersøkelser på faste stasjoner langs kysten av Sør- og Østlandet hver måned, i tillegg til oseanografisk snitt mellom Torungen og Hirtshals. I tillegg har den en rekke «faste», årlige tokt i kystsonen.

I 1986/-87 ble fartøyet forlenget til 92 fot og ominnredet, slik at det ble plass til instrumentrom, fiskelaboratorium, våt- og tørrlab på hoveddekket. Instrumentering og utstyr ble også supplert. Instituttet fikk dermed et hensiktsmessig fartøy til undersøkelser langs Sørlandskysten, i Skagerrak og Nordsjøen.

 

Fartøyet er oppkalt etter sjømann og kaptein Gunder Mathiesen Dannevig (1841–1911), som fikk bygget Flødevigen Udklækningsanstalt i Flødevigen i 1884 (i dag HI, Forskningsstasjonen Flødevigen). Der klekte de og satte ut i sjøen millioner av plommesekklarver av torsk, med faglig støtte fra Georg Ossian Sars. Målet var å sikre stabil rekruttering til torskebestanden.